Strona główna   >  Aktualności

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Sicienko

13.06.2018


Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Sicienko          
w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 14:00
 
 
1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Sicienko.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wniosków.

5.      Przedstawienie informacji o pracy Wójta Gminy między Sesjami oraz przedstawienie informacji o stanie finansów gminy.

6.      Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 
7.      Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Sicienko.

8.      Informacja o przygotowaniach Samorządowych Instytucji Kultury i jednostek odpowiedzialnych za realizację letniego wypoczynku.
 
9.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2017 rok:
a)        zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b)        zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2017 rok.
PROJEKT (96kB) pdf Zarządzenie 40/2018     Zarządzenie 32/2018

10.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
a)      zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
b)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
PROJEKT (100kB) pdf

11.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2017 rok.  
PROJEKT (97kB) pdf   Zarządzenie 33/2018
                                                                          
12.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2017 rok.
PROJEKT (170kB) pdf

13.  Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
PROJEKT (284kB) pdf

14.  Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
PROJEKT (181kB) pdf

15.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
PROJEKT (1795kB) pdf

16.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 – 2022.
PROJEKT (3964kB) pdf

17.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
PROJEKT (180kB) pdf

18.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
PROJEKT (266kB) pdf

19.  Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sicienko.
PROJEKT (177kB) pdf

20.  Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
PROJEKT (175kB) pdf

21.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
PROJEKT (182kB) pdf

22.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 69/16 położonej w Trzemiętowie.
PROJEKT (178kB) pdf

23.  Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko.
PROJEKT (180kB) pdf

24.  Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PROJEKT (145kB) pdf
 
25.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

26.  Wolne wnioski.

27.  Zamknięcie Sesji.         
 
 
 
W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy i Wójtem Gminy
Katarzyna Batka

Wytworzył: Biuro Rady Gminy (13 czerwca 2018)
Opublikował: Luiza Badyniak (13 czerwca 2018, 14:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij