Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXIX/366/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na nieprzyznanie lokalu socjalnego

Uchwała nr XXXIX/365/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr XXXIX/364/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów

Uchwała nr XXXIX/363/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w celu zapewnienia miejsc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie gminy Sicienko w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonym przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Uchwała nr XXXIX/362/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 48/4 w Wojnowie w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVIII/358/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała nr XXXVIII/357/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Uchwała nr XXXVII/352/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVII/351/218 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XXXVII/349/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXVII/348/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij