Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr XXXVII/347/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna jesień życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na Uchwałę Nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 69/16 położonej w Trzemiętowie

Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sicienko

Uchwała nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXVI/338/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XXXVI/337/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Uchwała nr XXXVI/336/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXVI/335/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXVI/334/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXVI/333/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/331/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/330/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2017 rok

Uchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021

Uchwała nr XXXV/328/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie opinii dotyczącej projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kruszyn"
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij