Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2010

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz udzielono pomocy publicznej
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2010r. - pkt. V-VII/


 V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM    

Umorzono należności w łącznej kwocie  694,02 zł,  w tym należności budżetu państwa 416,41zł  

VI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB  OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W  KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.

1. Odroczenia

W 2010 roku nie udzielono ulg dotyczących odroczeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

2. Rozłożenie spłaty na raty

Fedek Janusz                  
Kussy Maria
Mrozik Wiesława,
Radzińska Longina


3. Umorzenia

Fedek Janusz                   2.001,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Krzewiński Grzegorz             700,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Mróz Justyna                    2.805,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Paterak Ilona                   1.165,02 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Puchowska Jolanta               719,27 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Radzińska Longina              800,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Radziński Piotr                 3.240,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika
Rummel – Zubrycka Joanna- 676,00 zł - uzasadniony ważny interes podatnika

4. Ulgi

Gospodarstwo Rolne „Teresin” Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne „Wojnowo” Sp. z o.o.
Bujewski Wiesław
Frańczak Gizela
Jakubczak Andrzej
Kwapich Piotr
Mazurkiewicz Mariusz
Ostrowski Krzysztof
Oślizło Wiesław
Pawlikowski Jarosław
Sergot Michał
Szczepaniak Małgorzata
Sztejka Krzysztof
Trela Mariusz

VII.  WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  UDZIELONO  POMOCY  PUBLICZNEJ

Adamczyk Leszek                                                                                     
Agata Elżbieta                                                                                      
Arkuszewski Andrzej                                                                                 
Arkuszewski Paweł                                                                                   
Badzińska Anna                                                                                      
Bagniewski Wojciech                                                                                 
Baran Józef                                                                                         
Barczyński Artur                                                                                    
Barczyński Przemysław                                                                               
Barnaś Maciej                                                                                       
Bartol Alicja                                                                               
Bąk Paweł                                                                                           
Bąk Wiesław                                                                                         
Behrendt Eugeniusz                                                                                  
Bełka Tadeusz                                                                                       
Białek Ryszard                                                                                      
Bielawski Andrzej                                                                                   
Blicharski Robert                                                                                   
Bombała Janusz                                                                                      
Boniek Piotr                                                                                        
Brzościkowski Zenon                                                                                 
Brzóścikowski Witold                                                                                
Bukolt Andrzej                                                                                      
But Łukasz                                                                                          
Chmiel Janusz                                                                                       
Chojnacki Ireneusz                                                                                  
Chojnicki Kazimierz                                                                                 
Cichoński Mirosław                                                                                  
Cichosz Tomasz                                                                                      
Ciesielski Artur                                                                                    
Czapiewski Józef                                                                                    
Dąbrowski Edmund                                                                                    
Dąbrowski Ryszard                                                                                   
Deja Ryszard                                                                                        
Dorszewski Ireneusz                                                                                 
Drzażdżyński Władysław                                                                              
Drzewiecka Krystyna                                                                                 
Dudek Krzysztof                                                                                     
Dusiński Krzysztof                                                                                  
Działa Marcin                                                                                       
Dzikowska Maria                                                                                     
Erazmus Artur                                                                                       
Erdmann Anna                                                                                        
Erdmann Marianna                                                                                    
Fabiszak Ireneusz                                                                                   
Fac Roman                                                                                           
Fac Sebastian                                                                                       
Falba Wiesław  
Fedek Janusz                                                                                        
Fedek Roman                                                                                         
Filipski Zbigniew                                                                                   
Fojucik  Roksana                                                                  
Fojucik Jacek                                                                                       
Fons Dariusz                                                                                        
Fons Kazimierz                                                                                      
Fons Mirosław                                                                                       
Fons Wojciech                                                                                       
Frańczak Robert                                                                                     
Gąsior Adam                                                                                         
Głowacka Jolanta                                                                                    
Głowiński Rafał                                                                                     
Gmys Michał                                                                                         
Gołembiewski Lech                                                                                   
Gonciarz Michał                                                                                     
Gonciarz Roman                                                                                      
Gotowska Ewa                                                                                        
Górniewska Dorota                                                                                   
Górniewski Grzegorz                                                                                 
Górniewski Wiesław                                                                                  
Górniewski Zbigniew                                                                                 
Górski Marian                                                                                       
Górski Tadeusz                                                                                      
Grysiński Kazimierz                                                                                 
Grzempowski Henryk                                                                                  
Hencel Andrzej                                                                                      
Hoppe-Cieślak Kinga                                                                                 
Jakubczak Andrzej                                                                                   
Jakubczak Jan                                                                                       
Jakubczyk Zenon                                                                                     
Jakubowski Bernard                                                                                  
Janasz Tomasz                                                                                       
Janicki Józef                                                                                       
Janiszewski Wojciech                                                                                
Jankowski Marcin                                                                                    
Jankowski Paweł                                                                                     
Jarosz Jacek                                                                                        
Jasiek Krzysztof                                                                           
Jeleń Wojciech                                                                                      
Jeszka Marian                                                                                       
Jóźwiak Tadeusz                                                                                     
Jurak Mirosław                                                                                      
Jurak Paweł                                                                                         
Jurak Stanisław                                                                                     
Kabat Jerzy                                                                                         
Kaczmarek Andrzej                                                                                   
Kaczmarek Paweł                                                                                     
Kaczmarek Roman                                                                                     
Kałas Zenon                                                                                         
Kamień Dariusz                                                                                      
Kanabaja Dariusz                                                                                    
Kanabaja Zdzisław                                                                                   
Kania Edward                                                                                        
Kańkowski Jan                                                                                       
Kapera Sławomir                                                                                     
Karkosz Marcin                                                                                      
Karkowski Tadeusz                                                                                   
Karwecki Andrzej                                                                                    
Kaźmierczak Justyna                                                                                 
Kaźmierkowski Janusz                                                                                
Kempiński Błażej                                                                                    
Kempiński Eugeniusz                                                                                 
Kempiński Grzegorz                                                                                  
Kirchner Andrzej                                                                                    
Kluska Genowefa                                                                                     
Kluska Kazimierz                                                                                    
Kluska Marek                                                                                        
Kłonowski Zygmunt                                                                                   
Knap Sławomir                                                                                       
Kocięcki Mariusz                                                                                    
Kolber Dariusz                                                                                      
Kołacz Andrzej                                                                                      
Kostecki Andrzej                                                                                    
Kowalczyk Robert                                                                                    
Kowalczyk Roman                                                                                     
Kowalski Andrzej                                                                                    
Kozioł Grzegorz                                                                                     
Kozłowski Adam                                                                                      
Kozłowski Andrzej                                                                                   
Kozłowski Ireneusz                                                                                  
Kożuszek Henryk                                                                                     
Krajewski Tomasz                                                                                    
Kramer Jan                                                                                          
Kraska Jerzy                                                                                        
Krasulak Rafał                                                                                      
Krause Marcin                                                                                       
Krawczak Marek                                                                                      
Krężel Piotr                                                                                        
Krowicki Lech                                                                                       
Kruszyński Andrzej                                                                                  
Krysiak Joanna                                                                                      
Krzemiński Jan                                                                                      
Krzyżan Daria                                                                                       
Książak Kazimierz                                                                                   
Kucharski Marek                                                                                     
Kuczkowski Andrzej                                                                                  
Kwiatkowski Bogusław                                                                                
Kwiatkowski Ryszard                                                                                 
Lackowski Zenon                                                                                     
Lesicki Marek                                                                                       
Leszczyński Jerzy                                                                                   
Leśkiewicz Marek                                                                                    
Lewandowska Bożena                                                                                  
Lewandowska Sylwia                                                                                  
Lorek Kazimierz                                                                                     
Lum Edmund                                                                                          
Łańcucki Witold                                                                                     
Łassa Bolesław                                                                                      
Łassa Małgorzata                                                                                    
Matyka Marcin                                                                                       
Mazurkiewicz Mariusz                                                                                
Mazurkiewicz Zbigniew                                                                               
Miękczyński Krzysztof                                                                               
Mikołajczak Małgorzata                                                                              
Mocny Wiesław                                                                                       
Mrotek Lech                                                                                         
Mrotek Wiesława                                                                                     
Mrugowski Radosław                                                                                  
Musiał Zbigniew                                                                                     
Niemczewska Anna                                                                                    
Niemczewski Marian                                                                                  
Nietz Stefan                                                                                        
Nitka Danuta                                                                                        
Nowakowski Piotr                                                                                    
Nowicki Józef                                                                                       
Okoniewska Elżbieta                                                                                 
Olszewski Włodzimierz                                                                 
Ostrowicki Leszek                                                                                   
Ostrowicki Marek                                                                                    
Ostrowicki Tadeusz                                                                                  
Ostrowski Edward                                                                                    
Ostrowski Krzysztof                                                                                 
Ościak Bogdan                                                                                       
Padewski Marek                                                                                      
Paprocki Stanisław                                                                                  
Pawełkiewicz Marian                                                                                 
Pazdan Marcin                                                                                       
Pączka Albin                                                                                        
Pączka Andrzej                                                                                      
Pączka Kazimierz                                                                                    
Pączka Paweł                                                                                        
Perliński Eugeniusz                                                                                 
Pikuła Piotr                                                                                        
Pilch Józef                                                                                         
Płaczek Piotr                                                                                       
Płotka Mirosław                                                                                     
Pokora Anna                                                                                         
Polasik Kazimierz                                                                                   
Polasik Krzysztof                                                                                   
Polasik Mariusz                                                                                     
Porowski Marian                                                                                     
Pyr Bogusław                                                                                        
Radzik Grzegorz                                                                                     
Rak Wojciech                                                                                        
Rode Leszek                                                                                         
Rode Marzena                                                                                        
Rogalski Leszek                                                                                     
Rostek Stanisław                                                                                    
Rubaszewska Maria                                                                                   
Rutkowski Witold                                                                                    
Rybarczyk Iwona                                                                                     
Rychel Krzysztof                                                                                    
Rzepecki Jan                                                                                        
Rzępołuch Jan                                                                                       
Salom Wiesław                                                                                       
Sarnowski Krzysztof                                                                                 
Sergot Michał                                                                                       
Sikora Mirosław                                                                                     
Sikorska Violetta                                                                                   
Stachowicz Stanisław                                                                                
Starek Magdalena                                                                                    
Surmacz Renata                                                                                      
Surmacz Stanisława                                                                                  
Suś Stanisław                                                                                       
Swietlik Krzysztof                                                                                  
Szarpak Zygmunt                                                                                     
Szczerbicki Marian                                                                                  
Szewczyk Elżbieta                                                                                   
Szmanda Piotr                                                                                       
Szpojda Piotr                                                                                       
Sztejka Krzysztof                                                                                   
Szufrajda Witold                                                                                    
Szulc Witold                                                                                        
Szwajkowski Stanisław                                                                               
Szychowski Wincenty                                                                                 
Szymocha Stanisław                                                                                  
Ściesiński Piotr                                                                                    
Świtała Tomasz                                                                                      
Topoliński Ryszard                                                                                  
Trela Jan                                                                                           
Trela Mariusz                                                                                       
Ufnal Roman                                                                                         
Walat Anna                                                                                          
Walorczyk Wojciech                                                                                  
Wargin Izabela                                                                                      
Wawrzyniak Andrzej                                                                                  
Wesołowski Andrzej                                                                                  
Wiaderkiewicz Tadeusz                                                                               
Wierzbińska Agnieszka                                                                               
Wierzbiński Jarosław                                                                                
Wierzbiński Sylwester                                                                               
Więckowski Dariusz                                                                                  
Winiecki Marek                                                                                      
Wiśniewski Jan                                                                                      
Wiśniewski Krzysztof                                                                                
Wiśniewski Teodor                                                                                   
Witkowski Romuald                                                                                   
Wojciechowska Katarzyna                                                                             
Wojnowski Krzysztof                                                                                 
Wygenka Władysław                                                                                   
Zalewski Mirosław                                                                                   
Zalewski Zbigniew                                                                                   
Ziemiański Ryszard                                                                                  
Zimnicki Józef                                                                                      
Ziołecka Zofia                                                                                      
Gospodarstwo Rolne „Osówiec” Sp. z o.o.                                                           
Gospodarstwo Rolne „Strzelewo” Sp. z o.o.                                                         
Gospodarstwo Rolne  „Ślesin „ Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne „Wojnowo” Sp. z o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne „Krąpiewo” Sp. z o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne „Teresin”  Sp. z o.o.                                                            
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny                                                                  
Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.                                                            

Informacja źródłowa: Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok

Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (20 maja 2011)
Opublikował: Michalina Lar (7 czerwca 2011, 16:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4455

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij