Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz
udzielono pomocy publicznej
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2013r. - pkt. V-VI/


V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE
PUBLICZNO-PRAWNYM     
 

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku - o finansach publicznych wynosi 1.508,80 zł, w tym:

 
-  kwota dotacji podlegające zwrotowi ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 1.508,80 złVI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB
OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W
KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.1. Odroczenia
Stachurska Wiesława
Kozłowski Ireneusz
Zakład Komunalny w Sicienku

2. Rozłożenie spłaty na raty
Świerblewska Magdalena
Świerblewski Jan
Jarosz Kazimiera

3. Umorzenia
Antoniak Janusz  - 3.983,80 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Zielinski Henryk  -  3.908,20 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Swietlik Krzysztof - 533,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Kowalczyk Roman - 747,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Chudy Adam -  1048,89 zł  - ważny interes publiczny
Robaszkiewicz Ryszard  - 1729,30 zł  -  ważny interes publiczny

4. Ulgi

Krzemiński Jan
Markuś Justyna
Murawka Marcin                                                                                      
Ostrowski Krzysztof                                                                                 
Wilczyńska Joanna
Bielawski Andrzej                                                                                   
Pączka Paweł                                                                                        
Płotka Mirosław
Jurak Paweł                                                                                         
Górski Marian                                                                                       
Jakubczak Andrzej                                                                                   
Kowalewski Krzysztof
Paprocki Marcin
Chmiel Janusz                                                                                       
Bujewski Mariusz
Fames Sp. zo.o.
                                                                                   
5. Pomoc publiczna
Adamczyk Leszek                                                                                     
Agata Elżbieta                                                                                      
Andrzejewska Elżbieta                                                                               
Andrzejewski Grzegorz                                                                               
Arkuszewski Andrzej                                                                                 
Arkuszewski Paweł                                                                                   
Badzińska Anna                                                                                      
Bagniewski Wojciech                                                                                 
Baran Józef                                                                                         
Barczyński Artur                                                                                    
Barczyński Przemysław                                                                               
Barnaś Maciej                                                                                       
Bartol Alicja                                                                                       
Bąk Paweł                                                                                           
Bąk Wiesław                                                                                         
Behrendt Eugeniusz                                                                                  
Belińska-Gąsior Patrycja                                                                            
Bełka Tadeusz                                                                                       
Białek Ryszard                                                                                      
Bielawski Andrzej                                                                                   
Blicharski Robert                                                                                   
Bombała Janusz                                                                                      
Boniecki Eugeniusz                                                                                  
Boniek Piotr                                                                                        
Brzóścikowski Marcin                                                                                
Bujewski Wiesław                                                                                    
Bukolt Andrzej                                                                                      
But Łukasz                                                                                          
Chmiel Janusz                                                                                       
Chojnicki Kazimierz                                                                                 
Chruściel Józefa                                                                                    
Cichoński Mirosław                                                                                  
Cichosz Tomasz                                                                                      
Ciesielski Artur                                                                                    
Cieślak Krzysztof                                                                                   
Czeszewska Dorota                                                                                   
Dams Jan                                                                                            
Dąbrowski Edmund                                                                                    
Dąbrowski Ryszard                                                                                   
Deja Elżbieta                                                                                       
Deja Ryszard                                                                                        
Domasz Jarosław                                                                                     
Dominikowski Piotr                                                                                  
Dorszewski Ireneusz                                                                                 
Drzażdżyński Władysław                                                                              
Dudek Krzysztof                                                                                     
Dusiński Krzysztof                                                                                  
Działa Marcin                                                                                       
Dzikowska Maria                                                                                     
Erazmus Artur                                                                                       
Erdmann Anna                                                                                        
Erdmann Marianna                                                                                    
Fabiszak Ireneusz                                                                                   
Fac Roman                                                                                           
Fac Sebastian                                                                                       
Falba Wiesław                                                                                       
Fedek Janusz                                                                                        
Fedek Roman                                                                                         
Filipski Zbigniew                                                                                   
Fojucik Jacek                                                                                       
Fojucik Roksana                                                                                     
Fons Dariusz                                                                                        
Fons Kazimierz                                                                                      
Fons Mirosław                                                                                       
Fons Wojciech                                                                                                                                                                              
Frańczak Robert                                                                                     
Frieske Bogusław                                                                                    
Gąsior Adam                                                                                         
Giza Wiesława                                                                                       
Głodzik Bogusław                                                                                    
Głowacka Aleksandra                                                                                 
Głowiński Rafał                                                                                     
Gmys Michał                                                                                         
Gołembiewski Lech                                                                                   
Gonciarz Roman                                                                                      
Goś Wacław                                                                                          
Gotowska Ewa                                                                                        
Górak Józef                                                                                         
Górniewska Dorota                                                                                   
Górniewski Grzegorz                                                                                 
Górniewski Wiesław                                                                                  
Górniewski Zbigniew                                                                                 
Górski Marian                                                                                       
Górski Tadeusz                                                                                      
Grysiński Kazimierz                                                                                 
Grzempowski Henryk                                                                                  
Guzek Roman                                                                                         
Hencel Andrzej                                                                                      
Hofman Andrzej                                                                                      
Hoppe-Cieślak Kinga                                                                                 
Jakubczak Andrzej                                                                                   
Jakubczak Michał                                                                                    
Jakubczyk Zenon                                                                                     
Jakubowski Bernard                                                                                  
Janasz Tomasz                                                                                       
Janicki Józef                                                                                       
Janiszewski Roman                                                                                   
Janiszewski Wojciech                                                                                
Jankowski Marcin                                                                                    
Jankowski Paweł                                                                                     
Jarosz Jacek                                                                                        
Jasiek Krzysztof                                                                                                                                                   
Jeleń Wojciech                                                                                      
Jeszka Marian                                                                                       
Jurak Mirosław                                                                                      
Jurak Paweł                                                                                         
Jurak Stanisław                                                                                     
Kabat Jerzy                                                                                         
Kaczmarek Andrzej                                                                                   
Kaczmarek Paweł                                                                                     
Kaczmarek Roman                                                                                     
Kałas Zenon                                                                                         
Kamień Violetta                                                                                     
Kamiński Stefan                                                                                     
Kamiński Tomasz                                                                                     
Kanabaja Dariusz                                                                                    
Kanabaja Zdzisław                                                                                   
Kania Edward                                                                                        
Kańkowski Jan                                                                                       
Kapera Sławomir                                                                                     
Karkowski Tadeusz                                                                                   
Karwecki Andrzej                                                                                    
Kaźmierczak Justyna                                                                                 
Kaźmierkowski Janusz                                                                                
Kempinski Błażej                                                                                    
Kempiński Andrzej                                                                                   
Kempiński Eugeniusz                                                                                 
Kirchner Andrzej                                                                                    
Klimkiewicz Wojciech                                                                                
Kluska Genowefa                                                                                     
Kluska Kazimierz                                                                                    
Kluska Marek                                                                                        
Kłonowski Zygmunt                                                                                   
Knap Sławomir                                                                                       
Kocięcki Mariusz                                                                                    
Kolber Dariusz                                                                                      
Kołacz Andrzej                                                                                      
Kostecki Andrzej                                                                                    
Kowalczyk Robert                                                                                    
Kowalczyk Roman                                                                                     
Kowalski Andrzej                                                                                    
Kowalski Wojciech                                                                                   
Kozioł Grzegorz                                                                                     
Kozłowski Adam                                                                                      
Kozłowski Andrzej                                                                                   
Kozłowski Ireneusz                                                                                  
Krajewski Tomasz                                                                                    
Kramer Anna                                                                                         
Kraska Jerzy                                                                                        
Krasulak Rafał                                                                                                                                                                             
Krause Marcin                                                                                       
Krawczak Stanisława                                                                                 
Krężel Piotr                                                                                                                                                                               
Krowicka Elżbieta                                                                                   
Krowicki Lech                                                                                       
Kruszyński Mirosław                                                                                 
Krysiak Joanna                                                                                      
Krzemińska Genowefa                                                                                 
Krzyżan Daria                                                                                       
Książak Kazimierz                                                                                   
Kubacki Marcin                                                                                      
Kucharski Marek                                                                                     
Kuczkowski Andrzej                                                                                  
Kujawa Tomasz                                                                                       
Kwiatkowski Michał                                                                                  
Lackowski Zenon                                                                                     
Lesicki Marek                                                                                       
Leszczyński Jerzy                                                                                   
Leśkiewicz Marek                                                                                    
Lewandowska Krystyna                                                                                
Lewandowski Władysław                                                                               
Lorek Kazimierz                                                                                     
Lutyński Mirosław                                                                                   
Łańcucki Witold                                                                                     
Łassa Małgorzata                                                                                    
Łoś Tomisława                                                                                       
Łysak Małgorzata                                                                                    
Maj Anna                                                                                            
Matyka Marcin                                                                                       
Mazurkiewicz Mariusz                                                                                
Michalak Aleksander                                                                                 
Miękczyński Krzysztof                                                                               
Mikołajczak Małgorzata                                                                              
Mrotek Wiesława                                                                                     
Mrugowski Radosław                                                                                  
Murawka Elżbieta                                                                                    
Murawka Marcin                                                                                      
Musiał Zbigniew                                                                                     
Niemczewska Anna                                                                                    
Niemczewski Marian                                                                                  
Nietz Stefan                                                                                        
Nitka Danuta                                                                                        
Nowakowski Piotr                                                                                    
Nowicki Józef                                                                                       
Okoniewski Emil                                                                                     
Olszewski Włodzimierz                                                                               
Ostrowicki Leszek                                                                                   
Ostrowicki Marek                                                                                    
Ostrowicki Tadeusz                                                                                  
Ostrowski Adam                                                                                      
Ostrowski Krzysztof                                                                                 
Ościak Bogdan                                                                                       
Oślizło Wiesław                                                                                     
Padewski Marek                                                                                      
Paprocki Stanisław                                                                                  
Pawełkiewicz Marian                                                                                 
Pazdan Marcin                                                                                       
Pączka Albin                                                                                        
Pączka Andrzej                                                                                      
Pączka Małgorzata                                                                                   
Pączka Paweł                                                                                        
Picz Dorota                                                                                         
Pieczka Henryk                                                                                      
Pikuła Piotr                                                                                        
Płotka Mariola                                                                                      
Pokora Anna                                                                                         
Polasik Kazimierz                                                                                   
Polasik Krzysztof                                                                                   
Polasik Mariusz                                                                                     
Porowski Marian                                                                                     
Przybylski Kornel                                                                                   
Pyr Bogusław                                                                                        
Radzik Grzegorz                                                                                     
Rak Wojciech                                                                                        
Rode Leszek                                                                                         
Rode Marzena                                                                                        
Rogala Anna                                                                                         
Rogalski Leszek                                                                                     
Rogas Adam                                                                                          
Rostek Stanisław                                                                                    
Rubaszewski Łukasz                                                                                  
Rubaszewski Wojciech                                                                                                                                                                
Rybarczyk Wiesław                                                                                                                                                                       
Rychel Krzysztof                                                                                                                                                                             
Rzepecki Jan                                                                                        
Rzępołuch Jan                                                                                       
Salom Marzena                                                                                                                                                                         
Sarnowski Krzysztof                                                                                 
Sergot Michał                                                                                       
Sikorska Violetta                                                                                   
Stachowicz Stanisław                                                                                
Surmacz Krystian                                                                                    
Suś Stanisław                                                                                       
Szala Sergiusz                                                                                                                                                                             
Szarpak Zygmunt                                                                                     
Szczerbicki Marian                                                                                  
Szewczyk Elżbieta                                                                                   
Szewczyk Mariusz                                                                                    
Szewczyk Mateusz                                                                                    
Szpojda Piotr                                                                                                                                                                             
Sztejka Krzysztof                                                                                   
Szufrajda Witold                                                                                    
Szulc Witold                                                                                        
Szwajkowski Stanisław                                                                               
Szychowski Wincenty                                                                                 
Ściesiński Piotr                                                                                    
Świtała Tomasz                                                                                      
Tadyszak Aleksandra                                                                                                                                                               
Trela Jan                                                                                           
Trela Mariusz                                                                                                                                                                              
Tuchółka Wojciech                                                                                   
Walat Anna                                                                                          
Walorczyk Wojciech                                                                                  
Wargin Izabela                                                                                      
Wawrzyniak Andrzej                                                                                  
Wesołowski Andrzej                                                                                  
Wiaderkiewicz Tadeusz                                                                               
Wierzbińska Agnieszka                                                                               
Wierzbiński Jarosław                                                                                                                                                                                                                                          
Wierzbiński Sylwester                                                                               
Więckowski Dariusz                                                                                  
Winiecki Marek                                                                                      
Wiśniewski Jan                                                                                      
Wiśniewski Krzysztof                                                                                
Wojnowski Krzysztof                                                                                 
Woźniak Alina                                                                                       
Wygenka Władysław                                                                                   
Zalewski Edward                                                                                     
Zalewski Mirosław                                                                                   
Zalewski Zbigniew                                                                                   
Zielke Paweł                                                                                        
Zielke Zdzisława                                                                                    
Ziemiański Ryszard                                                                                  
Zimnicki Józef                                                                                      
Ziołecka Zofia                                                                                      
Zygiel Zbigniew                                                                                     
Gospodarstwo Rolne " Osówiec " Sp. z o.o.                                                           
Gospodarstwo Rolne " Strzelewo " Sp. z o.o.                                                         
Gospodarstwo Rolne " Ślesin " Sp. z o.o                                                             
Gospodarstwo Rolne " Wojnowo" sp. z o.o                                                             
Gospodarstwo Rolne "Krąpiewo" sp. z o.o.                                                            
Gospodarstwo Rolne "Teresin " Sp. z o.o.                                                            
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny6. Z tytułu dofinansowania kształcenia młodocianych
„HELENA” Helena Wolf
ZAKŁAD FRYZJERSKI „MIRELA”  Mirella Koślak – Kujaczyńska
Salon Fryzjerski „BOŻENA” Bożena Barnacka
REISKI AUTO sp. z o.o.
Mikołaj Arndt Sklep Junior
Sklep Spożywczy Izabela Pugęsek
Elżbieta Arndt Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Zakład Stolarski Bogumiła Miękczyńska
Zakład Fryzjerski Anna Dornowska
PPHU „AG-MED” Krzysztof  Jakś
Wojciech Dymel „Delikatesy Wiedeńskie”
Mirosława Dymel „Delikatesy Wiedeńskie”
Rafał Franczak AUTO-FRANCZAK
Artur Smoliński AUTO-FRANCZAK
Zakład Budowlany Secondary House – Building School Leszek Rutkowski
Sklep Spożywczo – Przemysłowy Lidia Bala
„FUSCO 2” Hanna Fus
Sklepy Obuwnicze „KAMELEON” Adam Karnowski.

                                                                 
Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (20 maja 2014)
Opublikował: Barbara Piotrzkowska (20 maja 2014, 13:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij