Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz
udzielono pomocy publicznej
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2014r. - pkt. V-VII/


V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM     
 
Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku - o finansach publicznych wynosi 217,10 zł, w tym:

 
-  kwota dotacji podlegające zwrotowi ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 217,10 zł


VI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB
OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W
KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.1. Odroczenia
Kania Edward
Kozłowski Ireneusz
Zakład Komunalny w Sicienku


2. Rozłożenie spłaty na raty
Chojnacki Łukasz
Maławy Adrian
Skrzynecki Marcin
Szyfer Magdalena


3. Umorzenia
Antoniak Janusz - 2277,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Antoniak Katarzyna   - 514,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Brzóścikowski Marcin - 528,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Giersz Katarzyna -  756,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Kunca Mariusz - 1586,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Leśna Chata Świerblewska Magdalena -1301,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Maławy Adrian - 728,50 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Musiał Violetta - 910,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Porowski Marian - 817,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnikaVII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ:

 
1. Pomoc publiczna – ulga z tytułu nabycia gruntów:
Bielawski Andrzej
Cichońska Iwona, Cichoński Mirosław
Drzewiecki Hubert
Fac Sebastian
Fojucik Jacek
Głowiński Rafał
Kaźmierczak Marcin
Kochański Henryk
Krężel Jacek
Kubiak Teresa
Lesicki Marek
Ostrowicki Maciej
Sarnowski Krzysztof
Trela Mariusz
 
2. Pomoc publiczna – ulga inwestycyjna:
Cichońska Iwona, Cichoński Mirosław
 
3. Pomoc publiczna – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
Adamczyk Leszek
Agata Elżbieta
Andrzejewska Elżbieta
Andrzejewski Grzegorz
Arkuszewski Andrzej
Arkuszewski Paweł
Badzińska Anna
Bagniewski Wojciech
Baran Józef
Barczyński Artur
Barczyński Przemysław
Barnaś Maciej
Bartol Alicja
Bąk Paweł
Bąk Wiesław
Behrendt Eugeniusz
Belińska-Gąsior Patrycja
Bełka Tadeusz
Białachowska Agnieszka
Białek Ryszard
Bielawski Andrzej
Blicharski Robert
Bombała Janusz
Boniecki Eugeniusz
Boniek Piotr
Brzościkowski Zenon
Brzóścikowski Marcin
Bujewski Mariusz
Bukolt Andrzej
But Łukasz
Chmiel Janusz
Chojnicki Kazimierz
Chruściel Józefa
Cichoński Mirosław
Cichosz Tomasz
Ciesielski Artur
Czeszewska Dorota
Dams Jan
Dąbrowski Edmund
Dąbrowski Ryszard
Deja Elżbieta
Deja Ryszard
Domasz Jarosław
Dominikowski Piotr
Dorszewski Ireneusz
Drzażdżyński Władysław
Dudek Krzysztof
Dusiński Krzysztof
Działa Marcin
Erdmann Marianna
Fabiszak Ireneusz
Fabiszak Marcin
Fac Roman
Fac Sebastian
Falba Wiesław
Fedek Janusz
Fedek Roman
Filipski Zbigniew
Fojucik Jacek
Fojucik Roksana
Fons Dariusz
Fons Kazimierz
Fons Mirosław
Fons Wojciech
Frańczak Robert
Gąsior Adam
Gensikowski Paweł
Głodzik Bogusław
Głowacka Aleksandra
Głowiński Rafał
Gmys Michał
Gonciarz Michał
Gonciarz Roman
Goś Wacław
Gotowska Ewa
Górak Józef
Górniewska Dorota
Górniewski Grzegorz
Górniewski Wiesław
Górniewski Zbigniew
Górski Marian
Górski Tadeusz
Grysiński Kazimierz
Grzempowski Henryk
Guzek Roman
Hencel Andrzej
Hoppe-Cieślak Kinga
Jakubczak Andrzej
Jakubczak Michał
Jakubczyk Zenon
Jakubowski Bernard
Janasz Tomasz
Janicki Józef
Janiszewski Wojciech
Jankowski Marcin
Jankowski Paweł
Jankowski Tomasz
Jarosz Jacek
Jasiek Krzysztof 
Jeleń Wojciech
Jeszka Marian
Jurak Mirosław
Jurak Paweł
Jurak Stanisław
Kabat Jerzy
Kaczmarek Andrzej
Kaczmarek Paweł
Kaczmarek Roman
Kałas Zenon
Kamień Violetta
Kanabaja Dariusz
Kanabaja Zdzisław
Kania Edward
Kańkowski Jan
Kapera Sławomir
Karkosz Zenon
Karkowski Tadeusz
Karwecki Andrzej
Kaźmierczak Justyna
Kaźmierczak Marcin
Kaźmierkowski Janusz
Kempinski Błażej
Kempiński Eugeniusz
Kirchner Andrzej
Klimkiewicz Wojciech
Kluska Genowefa
Kluska Kazimierz
Kluska Marek
Kłonowski Zygmunt
Knap Sławomir
Kocięcki Mariusz
Kolber Dariusz
Kołacz Andrzej
Kostecki Andrzej
Kowalczyk Roman
Kowalski Andrzej
Kowalski Wojciech
Kozioł Grzegorz
Kozłowski Adam
Kozłowski Andrzej
Kozłowski Ireneusz
Krajewski Tomasz
Kramer Anna
Kraska Jerzy
Krasulak Rafał
Krause Marcin
Krawczak Tomasz
Krężel Piotr
Krowicka Elżbieta
Krowicki Lech
Kruk Sławomir
Kruszyński Mirosław
Krysiak Joanna
Krzemiński Jan
Krzewski Piotr
Krzyżan Daria
Książak Kazimierz
Kubacki Marcin
Kucharski Marek
Kuczkowski Andrzej
Kujawa Tomasz
Kuskowski Leopold
Kwiatkowski Michał
Lackowski Zenon
Lesicki Marek
Leszczyński Jerzy
Leśkiewicz Marek
Leuthäusser Agnieszka
Lewandowska Krystyna
Lewandowski Władysław
Lorek Kazimierz
Łańcucki Witold
Łassa Małgorzata
Łoś Tomisława
Łysak Małgorzata
Maj Anna
Matyka Marcin
Mazurkiewicz Mariusz
Miękczyński Krzysztof
Mikołajczak Małgorzata
Mrotek Wiesława
Mrugowski Radosław
Murawka Marcin
Musiał Zbigniew
Nawrocki Henryk
Niemczewska Anna
Niemczewski Marian
Nitka Danuta
Nowakowski Piotr
Nowicki Józef
Okoniewski Emil
Olszewski Włodzimierz
Ostrowicki Leszek
Ostrowicki Maciej
Ostrowicki Marek
Ostrowicki Tadeusz
Ostrowski Adam
Ostrowski Krzysztof
Ościak Bogdan
Oślizło Wiesław
Padewski Marek
Paprocki Marcin
Paprocki Stanisław
Paszkiewicz Damian
Pawełkiewicz Marian
Pazdan Marcin
Pączka Albin
Pączka Andrzej
Pączka Kazimierz
Pączka Paweł
Picz Dorota
Pieczka Henryk
Pikuła Piotr
Pilch Józef
Płaczek Piotr
Płotka Mirosław
Pokora Anna
Polasik Kazimierz
Polasik Krzysztof
Polasik Mariusz
Porowski Marian
Przybylski Kornel
Pyr Bogusław
Radzik Grzegorz
Rak Wojciech
Rode Leszek
Rode Marzena
Rogala Anna
Rogalski Leszek
Rogas Adam
Rostek Stanisław
Rubaszewski Łukasz
Rubaszewski Wojciech
Rybarczyk Wiesław
Rychel Krzysztof
Rzepecki Jan
Rzępołuch Jan
Salom Marzena
Sarnowski Krzysztof
Sergot Michał
Sikorska Violetta
Skotnicki Mariusz
Stachowicz Stanisław
Starek Magdalena
Surmacz Krystian
Suś Stanisław
Swietlik Krzysztof
Szala Sergiusz
Szarpak Zygmunt
Szczerbicki Marian
Szewczyk Mariusz
Szewczyk Mateusz
Szmanda Piotr
Szpojda Piotr
Sztejka Krzysztof
Szufrajda Witold
Szulc Witold
Szwajkowski Stanisław
Szychowski Wincenty
Szymocha Stanisław
Ściesiński Piotr
Świtała Tomasz
Tadyszak Aleksandra
Trela Jan
Trela Mariusz
Tuchółka Adam
Tuchółka Ewa
Tuchółka Wojciech
Walat Anna
Wargin Izabela
Wawrzyniak Andrzej
Wesołowski Andrzej
Wiaderkiewicz Tadeusz
Wierzbiński Jarosław
Wierzbiński Sylwester
Więckowski Dariusz
Winiecki Marek
Wiśniewski Jan
Wiśniewski Krzysztof
Wojnowski Krzysztof
Woźniak Alina
Wygenka Władysław
Zalewski Edward
Zalewski Mirosław
Zalewski Zbigniew
Zielke Paweł
Zielke Zdzisława
Ziemiański Ryszard
Zimnicki Józef
Zygiel Michał
Zygiel Zbigniew
Fames Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne " Osówiec " Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne " Strzelewo " Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne " Ślesin " Sp. z o. o
Gospodarstwo Rolne " Wojnowo" sp. z o. o
Gospodarstwo Rolne "Krąpiewo" sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne "Teresin " Sp. z o.o.
Owoce Warzywa  Klimkiewicz Sp. z o.o.
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny


4. Pomoc publiczna - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
AUTO - FRANCZAK Rafał Franczak, Artur Smoliński s.c.
CASTING K.S. SP. Z O.O.
HAROMA Halina Szajerska – Roguszczak
HAROMA s.c. mgr Agnieszka Karwacka, inż. Maciej Roguszczak
OLD STYLE CAR Drzewiecki Sebastian
P.P.U.H. ART.-MOT Grzegorz Kucharski
Piekarnia z Jasnej Mariusz Kokorzycki
SALON FRYZJERSKI „Bożena” Bożena Bernacka
SALON FRYZJERSKI Beata Sadzikowska
SN Trade Sp. z o.o.
Zakład Blacharstwa i Mechaniki Stanisław Półtorak
ZAKŁAD FRYZJERSKI „MIRELA” Mirella Joanna Koślak – Kujaczyńska
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY MECHANIKA POJAZDOWA Stanisław Wilczyński

 


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (22 maja 2015)
Opublikował: Luiza Bonk (26 maja 2015, 11:59:41)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (26 maja 2015, 12:31:54)
Zmieniono: korekta błędów pisarskich

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 928

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij