Informacja o odroczeniach, umorzeniach, ulgach w podatkach za rok 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie należności niepodatkowych, podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych oraz
udzielono pomocy publiczne
/wyciąg z "Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko za 2016r. - pkt. V-VI/


V. UDZIELONE UMORZENIA NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM     
 
Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku - o finansach publicznych wynosi 25.363,49 zł, w tym:

-  kwota dotacji podlegająca zwrotowi ( nienależnie pobrane świadczenia) – 9.862,68 zł
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 15.500,81 zł


VI. WYKAZ  OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH   OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB
OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ  LUB  ROZŁOŻONO  SPŁATĘ   NA   RATY   W
KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500  ZŁOTYCH.1. Rozłożenie spłaty na raty:
Chruściel Eugeniusz
Henke Piotr
Stachurska Wiesława
 
2. Umorzenia:
Bukolt Irena i Marian -  7755,20 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Chruściel Eugeniusz – 1328,60 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Puchowska Jolanta – 724,82 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
Strzeszak Sebastian - 2000,00 zł -  uzasadniony ważny interes podatnika
 
3. Pomoc publiczna – ulga z tytułu nabycia gruntów:
Bielawski Andrzej
Borucka Katarzyna
Brona Adam
But Łukasz
Cichońska Iwona i Cichoński Mirosław
Fames Sp. z o.o.
Giza Leszek
Głowińska Anetta i Głowiński Rafał
Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.
Hasiak Radosław
Jankowski Paweł
Kaproń Anita
Kozioł Grzegorz
Lesicki Marek
Pączka Paweł
Szymanowska Aleksandra
Świetlik Karol           
Zimnicki Tomasz
Żuk Helena i Stanisław
 
4. Pomoc publiczna – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
Adamczyk Leszek
Agata Elżbieta
Andrzejewska Elżbieta
Andrzejewski Grzegorz
Arkuszewski Andrzej
Badziągowski Marcin
Badzińska Anna
Bagniewska Maria
Bagniewski Wojciech
Baran Józef
Barczyński Przemysław
Barnaś Maciej
Bartol Alicja
Bąk Paweł
Bąk Wiesław
Behrendt Eugeniusz
Bełka Tadeusz
Białachowska Agnieszka
Białek Ryszard
Bielawski Andrzej
Blicharski Robert
Bombała Janusz
Boniecki Eugeniusz
Boniek Piotr
Brona Adam
Brzościkowski Zenon
Brzóścikowski Marcin
Bujewski Mariusz
Bukolt Andrzej
Bukolt Natalia
But Łukasz
Chmiel Janusz
Chojnicki Kazimierz
Cholewczyński Stanisław
Cichoński Mirosław
Cichosz Tomasz
Ciesielski Artur
Cieślak Krzysztof
Czeszewska Dorota
Dams Jan
Dąbrowski Edmund
Dąbrowski Ryszard
Deja Elżbieta
Deja Ryszard
Dominikowski Piotr
Dorszewski Ireneusz
Drzażdżyński Władysław
Dudek Krzysztof
Dusiński Krzysztof
Działa Marcin
Erazmus Artur
Erdmann Anna
Erdmann Marianna
Fabiszak Ireneusz
Fabiszak Marcin
Fac Roman
Fac Sebastian
Falba Wiesław
Fedek Roman
Filipski Zbigniew
Fojucik Jacek
Fojucik Roksana
Fons Dariusz
Fons Kazimierz
Fons Mirosław
Fons Wojciech
Frańczak Robert
Gawlik Monika
Gąsior Adam
Gensikowski Paweł
Giza Leszek
Głodzik Bogusław
Głowacka Aleksandra
Głowiński Rafał
Gmys Michał
Gołembiewski Lech
Gonciarz Michał
Goś Wacław
Gotowska Ewa
Górniewska Dorota
Górniewski Grzegorz
Górniewski Wiesław
Górniewski Zbigniew
Górski Marian
Górski Tadeusz
Grygiel Andrzej
Grysiński Kazimierz
Grzempowski Henryk
Grzeszczak Andrzej
Guzek Roman
Hencel Andrzej
Hoppe-Cieślak Kinga
Jakubczak Andrzej
Jakubczak Michał
Jakubczyk Zenon
Jakubowski Bernard
Janasz Tomasz
Janicki Józef
Janiszewski Wojciech
Jankowski Marcin
Jankowski Paweł
Jankowski Tomasz
Jarosz Jacek
Jasiek Krzysztof
Jeleń Jacek
Jeszka Marian
Jóźwiak Tadeusz
Jurak Mirosław
Jurak Paweł
Jurak Stanisław
Kaczmarek Andrzej
Kaczmarek Paweł
Kaczmarek Roman
Kałas Zenon
Kamień Violetta
Kamiński Tomasz
Kanabaja Dariusz
Kanabaja Zdzisław
Kania Edward
Kapera Sławomir
Karkosz Arkadiusz
Karkowski Tadeusz
Karwecki Andrzej
Kaźmierczak Justyna
Kaźmierczak Marcin
Kaźmierkowski Janusz
Kempinski Błażej
Kempiński Eugeniusz
Kirchner Andrzej
Klimkiewicz Wojciech
Kluska Genowefa
Kluska Kazimierz
Kluska Marek
Kłonowski Zygmunt
Knap Sławomir
Kocięcki Mariusz
Kolber Dariusz
Kołacz Andrzej
Konieczka Jarosław
Korzenecka Krystyna
Kostecki Andrzej
Kowalczyk Robert
Kowalczyk Roman
Kowalski Andrzej
Kowalski Wojciech
Kozioł Grzegorz
Kozłowski Adam
Kozłowski Ireneusz
Kozłowski Sławomir
Krajewski Tomasz
Kraska Jerzy
Krasulak Rafał
Krawczak Tomasz
Krężel Jacek
Krężel Piotr
Krowicki Lech
Kruk Sławomir
Kruszyński Mirosław
Krysiak Joanna
Krzemiński Jan
Krzewski Zenon
Krzyżan Daria
Książak Kazimierz
Kubacki Marcin
Kucharski Adrian
Kucharski Marek
Kuczkowski Andrzej
Kujawa Tomasz
Kuskowski Leopold
Kwiatkowski Michał
Lackowski Zenon
Lesicki Marek
Leszczyński Jerzy
Leśkiewicz Marek
Leuthäusser Agnieszka
Lewandowski Władysław
Lutyński Mirosław
Łańcucki Witold
Łoboda Adam
Łoś Tomisława
Łysak Małgorzata
Maj Anna
Matyka Marcin
Mazurkiewicz Mariusz
Michalak Aleksander
Michalak Zbigniew
Miękczyński Krzysztof
Mikołajczak Małgorzata
Mrotek Wiesława
Mrugowski Radosław
Murawka Marcin
Musiał Violetta
Musiał Zbigniew
Nawrocki Henryk
Niemczewski Marian
Niemczewski Przemysław
Nietz Kamil
Nitka Danuta
Nowakowski Piotr
Nowicki Józef
Okoniewski Emil
Olszewski Włodzimierz
Ostrowicki Leszek
Ostrowicki Maciej
Ostrowicki Marek
Ostrowicki Przemysław
Ostrowicki Tadeusz
Ostrowski Adam
Ostrowski Krzysztof
Ościak Bogdan
Oślizło Wiesław
Padewski Marek
Paprocki Stanisław
Parys Jarosław
Paszkiewicz Damian
Pawełkiewicz Marian
Pawlikowska Joanna
Pazdan Marcin
Pączka Albin
Pączka Andrzej
Pączka Kazimierz
Pączka Paweł
Picz Dorota
Pikuła Piotr
Piotrowski Ryszard
Płaczek Piotr
Płotka Mirosław
Pokora Anna
Polasik Kazimierz
Polasik Mariusz
Przybylski Adam
Przybylski Kornel
Putkowski Arkadiusz
Pyr Bogusław
Pyra Grzegorz
Radzik Grzegorz
Rak Wojciech
Rode Leszek
Rode Marzena
Rogala Anna
Rogalska Agnieszka
Rogalska Małgorzata
Rogalski Leszek
Rogas Adam
Rostek Stanisław
Rubaszewski Łukasz
Rubaszewski Wojciech
Rybarczyk Wiesław
Rychel Krzysztof
Rzepecka Paulina
Rzepecki Jan
Rzępołuch Jan
Salom Marzena
Sarnowski Krzysztof
Sergot Michał
Sikorska Violetta
Skotnicki Mariusz
Stachowicz Stanisław
Surmacz Krystian
Swietlik Krzysztof
Szala Sergiusz
Szarpak Zygmunt
Szczerbicki Marian
Szczęsny Bogdan
Szewczyk Mariusz
Szewczyk Mateusz
Szmanda Piotr
Szpojda Piotr
Szpojda Tomasz
Sztejka Krzysztof
Szulc Aleksandra
Szulc Witold
Szwajkowski Stanisław
Szychowski Wincenty
Szymanowska Aleksandra
Szymocha Stanisław
Ściesiński Piotr
Świetlik Karol
Świtała Tomasz
Trela Jan
Trela Mariusz
Tuchółka Adam
Tuchółka Wojciech
Walorczyk Bartosz
Walorczyk Wojciech
Wargin Izabela
Wawrzyniak Andrzej
Wesołowski Andrzej
Wiaderkiewicz Tadeusz
Wierzbiński Jarosław
Wierzbiński Sylwester
Więckowski Dariusz
Winiecki Marek
Wiśniewski Jan
Wiśniewski Krzysztof
Wojnowski Krzysztof
Wygenka Władysław
Zalewski Edward
Zalewski Mirosław
Zalewski Zbigniew
Zielke Paweł
Zielke Zdzisława
Zimnicki Józef
Zimnicki Tomasz
Zygiel Michał
Zygiel Zbigniew
CGFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Fames Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Wojnowo Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Krąpiewo Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Osówiec Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Strzelewo  Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne Teresin  Sp. z o.o.
Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.
Koło Łowieckie " Darz Bór "
Owoce Warzywa  Klimkiewicz Sp. z o.o.
SADY KUJAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UTP- Rolniczy Zakład Doświadczalny
 
5. Pomoc publiczna - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
AUTO - FRANCZAK Rafał Franczak  Artur Smoliński s.c.
AUTO MAREK BIS  Robert Partyka
BENDIKS - WASZAK  Marek Waszak
BOSCH AUTO - SERVICE Mieczysław Kluszczyński
Cukiernia Staropolska Wojciech Kozłowski
GEMINI AUTO - MAX SERWIS Łukasz Osałkowski
INTER CAR COMPLEX Stefan Piątek
P.H.U. „ERZET” s.c.  Zbigniew Powała, Radosław Guzik
PH PAAK Sp. j. Paczkowscy  
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe s.c. Bronisława Duda - Jasińska, Jolanta Duda – Lipka
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jarosław Jankowski
ROZRUSZNIK - SERVICE Piotr Kępiński
Salon Fryzjerski „Mirela” Mirella Joanna Koślak – Pozorska
SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY Ewelina Szpakowska
Sklep TRZYNASTKA s.c. Małgorzata Strzelecka, Stanisław Gąsiorowski
STUDIO FRYZUR Magdalena Kweiser
Warsztat Usługowo - Handlowy Blacharstwo Pojazdowe Mariusz Kunca
Zakład Blacharstwa, Lakiernictwa  i Mechaniki Stanisław Półtorak
Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Grzegorz Skóra
Zakład Fryzjerski Anna Dornowska
Zakład Ogólnobudowlany KM-BUD Marian Koszyński
Zakład Stolarski Brunon Fogt
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY MECHANIKA POJAZDOWA Stanisław Wilczyński

Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (30 maja 2017)
Opublikował: Luiza Bonk (31 maja 2017, 12:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij