Udostępnianie informacji publicznej


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz.1764)  każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.
 
Dostęp do informacji publicznej zapewnia się poprzez:

· ogłoszenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji
   Publicznej,

· prawo wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
  wyborów, np. Sesje Rady Gminy Sicienko, posiedzenia komisji Rady Gminy Sicienko,

· prawo wglądu do dokumentów urzędowych,

· w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
 
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
          karta (280kB) pdf

          wniosek (38kB) word
 
 
SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

· osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9

· pocztą elektroniczną na adres e-mail gmina@sicienko.pl

· faxem pod numerem  52 58 70 407

· pocztą na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
 
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku na poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Gminy w Sicienku  powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
OPŁATY:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Urząd Gminy w Sicienku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Opłata pobierana jest w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Urząd Gminy w Sicienku w terminie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko.
 
UWAGI:

W przypadku informacji publicznej przetworzonej (np. opracowanie informacji na podstawie posiadanych danych, sporządzenie zestawień, przetworzenie treści) uprawnienie do jej uzyskania przysługuje w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy w Sicienku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

-  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo
   chronionych,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej,

- ze względu tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Sekretarz Gminy (27 listopada 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 listopada 2003, 10:55:25)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (3 listopada 2016, 10:23:42)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11340

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij