Wybory do Izby Rolniczej


Uprzejmie informujemy, iż 31 maja 2015 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.
Gmina Sicienko tworzy okręg wyborczy nr 27 w wyborach do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 

Czynne i bierne prawo wyborcze
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079,dalej: ustawa), czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, którymi według art. 1 ust. 2 ustawy z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.
 
Osoby fizyczne:
Członkami izby rolniczej uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są wyłącznie podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
 
Osoby prawne realizują swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych (art. 23 ust. 2 ustawy).
 
Udostępnienie do wglądu spisu wyborców (314kB) pdf w wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie (439kB) pdf
Okręgowej Komisji Wyborczej o kandydatach

Zgłaszanie kandydatów

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby.
Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50
Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
Do zgłoszenia załącza się:
1)   pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
2)   listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.
Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.
W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.
 
Zgłoszenie kandydata (26kB) word

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury (35kB) word


Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Sicienku zobacz (54kB) pdf
 Informacji na temat wyborów udziela Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Tel. do Biura Powiatowego KPIR - (52) 322-16-09
Adres e-mail: kpirbyd@gmail.com

Wytworzył: Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza (6 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Kieras (6 maja 2015, 14:09:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (18 maja 2015, 11:37:36)
Zmieniono: dodano informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1832

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij