Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok - debata10.06.2019

Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok - debata

10.06.2019

Informuję, że Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedstawiony podczas VIII Sesji Rady Gminy Sicienko w dniu 26 czerwca 2019 r.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko, pisemne zgłoszenie z załączoną listą 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia w załączeniu).
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgodnie z ustawą, zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Sicienko (pok. 7a), ul Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko.
 
Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy Sicienko przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Jednocześnie informuję, że wystąpienia muszą dotyczyć wyłącznie Raportu o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok. Wypowiedzi w innych kwestiach będą przerywane.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Szczepaniak

Załącznik - Lista poparcia mieszkańca do udziału w debacie (20kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Batka (10 czerwca 2019)
Opublikował: Katarzyna Batka (10 czerwca 2019, 08:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457