Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok - debata11.08.2020

Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok - debata

11.08.2020

Informuję, że Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostanie przedstawiony podczas XX Sesji Rady Gminy Sicienko w dniu 26 sierpnia 2020 r.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko, pisemne zgłoszenie z załączoną listą 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia w załączeniu).
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgodnie z ustawą, zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Sicienko (pok. 7a), ul Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko.
 
Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy Sicienko przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Jednocześnie informuję, że wystąpienia muszą dotyczyć wyłącznie Raportu o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok. Wypowiedzi w innych kwestiach będą przerywane.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Szczepaniak

Załącznik - Lista poparcia mieszkańca do udziału w debacie (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (11 sierpnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Batka (11 sierpnia 2020, 10:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134