Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
  · KONKURSY
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
 KOMENTARZE, SPROSTOWANIA
 SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS
 STATUS GMINY
 NABÓR PRACOWNIKÓW
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju gminy
  · Organizacje pozarządowe
  · · Mapa aktywności
  · · · GRYF Wojnowo
  · · · 'GRYF' Sicienko
  · · · SPARTAKUS Sicienko
  · · · TARO Wojnowo
  · · · Uczniowki Klub Sportowy 'SICIENKO'
  · · · Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski ...
  · · · Stowarzyszenie 'Po Cichu'
  · · · Gminna Rada Kobiet
  · · · Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie
  · · · Stowarzyszenie Budujemy z Marzeń
  · · · Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie
  · · · Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych DOBRY START w Kruszynie
  · · · Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci...
  · · · UKS w Kruszynie
  · · Konkursy
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · Lata poprzednie
  · · Program współpracy i sprawozdanie z realizacji programu
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2014-2016
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · Konsultacje
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2014-2016
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · Inne informacje i dokumenty dla organizacji pozarządowych
  · Programy
  · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sicienko
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · · Skład Rady
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Wnioski radnych
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · Komisje
  · · · Sprawozdania z działalności
  · · Sesje video
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Imienne wykazy głosowań radnych
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · Zapytania i interpelacje
  · Wójt Gminy
  · · Podstawowe zadania
  · Urząd Gminy
  · · Zastępca Wójta
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Wykaz telefonów
  · Struktura organizacyjna
  · Sołectwa
  · · Dąbrówka Nowa
  · · Gliszcz
  · · Kruszyn
  · · Łukowiec
  · · Mochle
  · · Murucin
  · · Nowaczkowo
  · · Osówiec
  · · Pawłówek
  · · Samsieczno
  · · Sicienko
  · · Strzelewo
  · · Szczutki
  · · Teresin
  · · Trzemiętowo
  · · Trzemiętówko
  · · Wierzchucice
  · · Wierzchucinek
  · · Wojnowo
  · · Zawada - Ugoda
  · · Zielonczyn
  · · Wykaz sołtysów
  · · Tablice sołeckie
  · Plany, zamierzenia
  · · Plany pracy 2017
  · · Plany pracy 2016
  · · Plany pracy 2015
  · · Plany Pracy 2014
  · · Plany pracy 2013
  · · Plany pracy 2012
  · · Plan pracy 2011
  · · Plany pracy 2010
  · · Plany pracy 2009
  · · Plany pracy 2008
  · · Plany pracy 2007
  · · Plany pracy 2006
  · · Plany pracy 2005
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · Uchwały
  · Prawo miejscowe
  · Zarządzenia Wójta
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · Protokoły
  · · Protokoły posiedzeń Rady Gminy
  · · Protokoły posiedzeń komisji Rady Gminy
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · Akty Prawne
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2020
  · · Budżet na rok 2019
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2014
  · · Realizacja budżetu
  · · Budżet - lata poprzednie
  · · · Budżet na rok 2010
  · · · Budżet na rok 2009
  · · · Budżet na rok 2008
  · · · Budżet na rok 2007
  · · · Budżet na rok 2006
  · · · Budżet na rok 2005
  · · · Budżet na rok 2004
  · · · Budżet na rok 2011
  · · · Budżet na rok 2012
  · · · Budżet na rok 2013
  · Sprawozdania finansowe
  · · Zbiorcze
  · · Jednostek obsługiwanych
  · · Urząd Gminy
  · · Zakład Komunalny
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · · 2012-2017
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Przesyłanie faktur drogą elektroniczną
  · Pomoc publiczna - odroczenia, umorzenia, raty, ulgi w podatkach
 RAPORT O STANIE GMINY
  · Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · Karty usług
  · Usługi ePUAP
  · Ochrona danych osobowych
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  · Rejestry i ewidencje
  · Petycje
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2015-2017
  · Niesłyszący
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Program Ochrony Środowiska
  · OCHRONA POWIETRZA
  · · EKOPIEC 2018
  · · CZYSTE POWIETRZE
  · Informacje o środowisku
  · Zawiadomienia, obwieszczenia, informacje
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015r
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2015
  · Postanowienia, decyzje
  · · 2018
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · Gospodarka odpadami
  · · PSZOK
  · · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · · Harmonogram odbioru odpadów
  · · Deklaracja, opłata
  · · Wielkogabaryty i elektrosprzęt
  · · Akty prawne
  · · Recykling
  · · Wykaz jednostek wpisanych do działalności regulowanej
  · · Kwarantanna
  · · Odpady rolnicze
  · Usuwanie azbestu
  · Gospodarka ściekowa
  · Zadrzewienia
  · Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Sicienko
 PRZETARGI
  · Plan zamówień publicznych
  · Zamówienia publiczne - przetargi
  · Otwarcie ofert ONLINE
  · Zamówienia publiczne - do 30.000 EURO
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · Zamówienia na usługi społeczne
  · Zamówienia publiczne - zapytania o cenę
  · · Ogłoszenia o wyborze oferty
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Ogłoszenia o zawarciu umowy
  · · · 2007
  · · · 2006
  · Sprzedaż i dzierżawa działek, lokali, sprzętu
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
 WYBORY / REFERENDA
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r. zarządzone na 12 lipca 2020r.- II tura
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r. zarządzone na 28 czerwca 2020r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r. zarządzone na 10 maja 2020r.
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sicienko zarządzone na dzień 20.10.2019r
  · Wybory- Izby Rolnicze 2019
  · Wybory ławników sądowych kadencji 2020-2023
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sicienko zarządzone na dzień 3.02.2019r.
  · Podział gminy na stałe obwody głosowania
  · Podział Gminy na okręgi wyborcze
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 KONTROLE I AUDYT
  · Kontrole
  · Audyt
 Profilaktyka
  · Gminna Komisja
  · Choroba alkoholowa
  · Instytucje
  · Procedura leczenia odwykowego
  · Narkomania
  · Przemoc
  · Kampanie
  · · PRZEMOC WOBEC DZIECKA- KONFERENCJA
  · · LEKARZU REAGUJ NA PRZEMOC
  · · POWSTRZYMAJ PIJANEGO KIEROWCĘ
  · · POSTAW NA RODZINĘ
  · · ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
  · oferta dla mieszkańców
  · Odpowiedzialny Sprzedawca
 PRZEJRZYSTA POLSKA
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Gminny Ośrodek Kultury
  · Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Pracownicy
  · · Rodzaje świadczeń
  · · Warunki korzystania z pomocy
  · · Zasady udzielania świadczeń
  · · Regulamin Organizacyjny
  · · Zarządzenia
  · · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023
  · Szkoła Podstawowa w Kruszynie
  · Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
  · · Historia szkoły
  · · Oferta edukacyjna szkoły
  · · Patron szkoły
  · Szkoła Podstawowa w Strzelewie
  · Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie
  · · Kontakt
  · · Historia szkoły
  · · Zajęcia pozalekcyjne
  · Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
  · · Historia szkoły
  · · Działania pozalekcyjne
  · Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
  · · Historia szkoły
  · Zakład Komunalny w Sicienku
  · · Regulamin Organizacyjny
  · · Statut
 Regulamin
  · Regulamin
  · Polityka Prywatności
  · Polityka Ochrony Danych Osobowych