Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Monika Przygoda, Nakło nad Notecią 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku

stanowisko:

podinspektor/inspektor ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  17:00

wybrany kandydat: Gabriela Frydrychowicz, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Podinspektor/inspektor ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 25 lipca 2022  15:30

wybrany kandydat: Jolanta Bzdawka, Sicienko 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku.

stanowisko:

główny księgowy

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2
termin składania dokumentów: 30 maja 2022  15:30

wybrany kandydat: Eliza Boinska, Polichno 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. przygotowania i realizacji inwestycji
w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku, wykazała się ogólną znajomością przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo zamówień publicznych.


stanowisko:

podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

miejsce pracy: Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 27 maja 2022  14:00

wybrany kandydat: Ewa Waleńko, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. płac w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

referent/podinspektor ds. płac

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 25 maja 2022  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)