Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2014 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Violetta Lewandowska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisko pracy, którego dotyczy nabór. Komisja oceniła, że wiedza kandydatek zakwalifikowanych w wyniku testu do rozmowy kwalifikacyjnej jest porównywalna. Pani Violetta Lewandowska jako jedyna spełnia dodatkowe kryterium- wykształcenie administracyjne. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia

miejsce pracy: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 17 lipca 2014  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)