Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2016 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)wybrany kandydat: Malwina Mosińska, Osówiec 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała najwyższą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższy wynik w teście i najwięcej punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych gminy w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 21 listopada 2016  24:00

wybrany kandydat: Luiza Bonk, Wojnowo 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała bardzo dobrą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższa z możliwych liczba punktów w pisemnym teście i bardzo wysoki wynik w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienku

stanowisko:

Stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia

miejsce pracy: Referat Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 24 sierpnia 2016  24:00

uzasadnienie wyboru: Wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze spełnił jeden kandydat. Wobec niego przeprowadzone zostało postępowanie kwalifikacyjne. Kandydat nie wykazał się znajomością podstawowych aktów prawa w zakresie niezbędnym do stosowania na stanowisku, którego dotyczył nabór. W postępowaniu kwalifikacyjnym zdobył 5,66 pkt. na 65 pkt. możliwych. Nie posiada doświadczenia praktycznego.

stanowisko:

Stanowisko ds. dróg i infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej

miejsce pracy: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 7 lipca 2016  24:00

wybrany kandydat: Marcin Wawrzyniak, Koronowo 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego. Posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem pracowników oraz prowadzeniu prac budowlanych w szczególności wodociągowo-kanalizacyjnych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kandydat w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał najlepszy wynik spośród kandydatów uczestniczących w procedurze naboru. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków. Przedstawił przekonującą i wiarygodną koncepcję kierowania Zakładem Komunalnym w Sicienku
Pan Marcin Wawrzyniak posiada niezbędne doświadczenie zawodowe i wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku.


stanowisko:

Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku

miejsce pracy: Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1, Sicienko
termin składania dokumentów: 12 kwietnia 2016  24:00

wybrany kandydat: Małgorzata Lisewska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała pozytywną ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

miejsce pracy: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 7 marca 2016  24:00

wybrany kandydat: Iwona Gołata, Łukowiec 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała najwyższą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższy wynik w teście i najwięcej punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w Referacie Kadr, Płac oraz Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

miejsce pracy: Referat Kadr, Płac oraz Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 7 marca 2016  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)