Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2017 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Karolina Frydryszek, Łochowo 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała najwyższą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższy wynik w teście i najwięcej punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydatka posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje do pracy na stanowisku ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów gminy w Sekcji Podatków i Opłat Lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku

stanowisko:

Stanowisko ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów gminy

miejsce pracy: Sekcja Podatków i Opłat Lokalnych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 21 grudnia 2017  24:00

wybrany kandydat: Teresa Zboińska, Sicienko 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała bardzo dobrą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zarówno w teście pisemnym, jak również podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka ma kierunkowe wykształcenie, posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje do pracy na stanowisku ds. działalności gospodarczej, obsługi interesantów oraz archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi interesantów oraz archiwum zakładowego

miejsce pracy: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
termin składania dokumentów: 6 października 2017  24:00

wybrany kandydat: Edyta Staniewska, Mrocza 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała najwyższą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższy wynik w teście i najwięcej punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej gminy w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Sekcja Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 12 lipca 2017  24:00

wybrany kandydat: Marika Tabaczyńska, Mochle 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała wysoki wynik w teście (21 punktów na 25 możliwych) i bardzo dobrze zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (9,06 pkt. na 10 możliwych). Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych i rozwoju.

stanowisko:

Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju

miejsce pracy: Referat Inwestycji i Rozwoju
termin składania dokumentów: 16 marca 2017  24:00

wybrany kandydat: Roksana Boniowska, Osówiec 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczył nabór. Uzyskała wysoki wynik w teście. Bardzo dobrze zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskując wyższą od pozostałych kandydatów ocenę. Posiada najlepsze przygotowanie i doświadczenie spośród kandydatów startujących w konkursie oraz niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Sekcja Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 10 stycznia 2017  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)