Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2018 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Kinga Gapa, Osówiec 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór. Uzyskała najwyższą ocenę podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – najwyższy wynik w teście i najwięcej punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada ona niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej gminy w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Sekcja Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 22 czerwca 2018  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)