Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2019 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)wybrany kandydat: Łukasz Cegielski, Mrocza 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do pracy na stanowisku ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku.

stanowisko:

Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju

miejsce pracy: Urząd Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 23 lipca 2019  17:00

wybrany kandydat: Mateusz Konopka, Samsieczno 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła wysoki łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w zakresie wiedzy wymaganej na tym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów. Pan Mateusz Konopka ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Administracją Publiczną oraz studia podyplomowe z zakresu podatków i z zakresu administracji samorządowej. Posiada również kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

stanowisko:

podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy: Urząd Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 10 lipca 2019  15:30

uzasadnienie wyboru: Wójt Gminy Sicienko informuje, że komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, nie wyłoniła kandydata na to stanowisko. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

stanowisko:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku

miejsce pracy: ul. Bydgoska 6 w Sicienku, 86-014 Sicienko
termin składania dokumentów: 7 maja 2019  17:00

wybrany kandydat: Anna Różańska, Słupówko 
uzasadnienie wyboru: w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wyłoniono ww. osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów

stanowisko:

Stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu i promocji Gminy

miejsce pracy: Urząd Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 12 lutego 2019  17:00

uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny nie rekomendowała żadnego z kandydatów, z uwagi na nie spełnienie oczekiwań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisku w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Żadna z osób nie uzyskała minimum 75 % punktów na rozmowie kwalifikacyjnej. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty

stanowisko:

Stanowisko ds. obsługi kanelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

miejsce pracy: Urząd Gminy Sicienko
termin składania dokumentów: 14 stycznia 2019  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 5 (z 5)