Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Karol Głowacki, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze wymagane na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac budowlanych w szczególności wodociągowo-kanalizacyjnych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kandydat w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał najlepszy wynik spośród kandydatów uczestniczących w procedurze naboru, wykazał się bardzo dobrą wiedzą z zakresu samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedstawił przekonującą
i wiarygodną koncepcję kierowania Zakładem Komunalnym w Sicienku.
Pan Karol Głowacki posiada predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku.


stanowisko:

Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku

miejsce pracy: ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko
termin składania dokumentów: 26 lutego 2021  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)