Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)przyczyna unieważnienia: Nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny nie rekomendowała kandydata.

stanowisko:

podinspektor/inspektor ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 25 lipca 2022  15:30

przyczyna unieważnienia: W wyniku przeprowadzonego naboru nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty

stanowisko:

Podinspektor/inspektor ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Referat Finansów Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 5 lipca 2022  17:00

przyczyna unieważnienia: W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły dwie oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszenia na stanowisko podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

stanowisko:

podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

miejsce pracy: Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 25 lutego 2022  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)