Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2020 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (22)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (5)
Ogłoszenia o naborze z roku 2020  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2019


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)przyczyna unieważnienia: W wyniku przeprowadzonego naboru nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

stanowisko:

Informatyk- III nabór

miejsce pracy: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 15 grudnia 2020  17:00

przyczyna unieważnienia: W wyniku przeprowadzonego naboru nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

stanowisko:

Informatyk w Referacie Organizacyjnym

miejsce pracy: Urząd Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 25 maja 2020  15:30

przyczyna unieważnienia: Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.


stanowisko:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 18 maja 2020  24:00

przyczyna unieważnienia: Nabór unieważniony z powodu braku ofert.

stanowisko:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 31 marca 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)