Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2021 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)przyczyna unieważnienia: Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły dwie oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych określonych w ogłoszenia na stanowisko referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości w Referacie Oswiaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

stanowisko:

referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości

miejsce pracy: Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 6 grudnia 2021  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)