Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup i dostawa 3000 ton gruzu ceglano-betonowego po odsiewce o granulacji 0-63mm i/lub 3000 ton kruszywa granitowego o granulacji 0-31,50mm, niezbędnego do remontu dróg gminnych

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.5.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 2 lutego 2022  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)