Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sicienko oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 uPZP
nr sprawy: 271.103.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2022  08:00

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 40221 wozokilometrów w 2023 roku

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 uPZP
nr sprawy: 271.106.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2022  08:00

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin od km 0+603,6 do km 1+208,14

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.104.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  08:00

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej G50381C ul. Akacjowa w Sicienku od km 0+000 do km 0+600

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.109.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 grudnia 2022  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)