Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.88.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 29 września 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)