Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie-etap I”

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy
nr sprawy: 271.15.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 25 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze w załączniku 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 4000 ton gruzu ceglano-betonowego o granulacji 0-63,00 mm, niezbędnego do remontu dróg gminnych.

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy
nr sprawy: 271.16.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 24 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty w załaczniku 

zamówienie na:

„Remont budynku wielofunkcyjnego ul. Strażacka w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy
nr sprawy: 271.14.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 marca 2021  09:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty w załaczniku 

zamówienie na:

„Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle - Etap I”

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy
nr sprawy: 271.12.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 18 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty w załaczniku 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.143.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie w załaczniku 

zamówienie na:

Wykonanie zastępcze usunięcia zbieranych odpadów – odzieży z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w miejscowości Wojnowo 7 , dz. nr ewid. 45/3, obręb Wojnowo, Gmina Sicienko – II etap

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.150.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)