Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

budowa wodociągu osada Osowa Góra w sołectwie Osówiec gm.Sicienko.

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3411-17/09
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 19 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu osada Osowa Góra w sołectwie Osówiec gm.Sicienko wybrano ofertę ROLLSTICK-Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń za cenę brutto 67.906,25 zł . W postępowaniu złożonych zostało pięć ofert. Oferta nr 1 złożona przez HYDROTECH s.c. z siedzibą ul. Deszczowa 65 85-467 Bydgoszcz , oferta nr 2 złożona przez INFOTRANS Tomasz Głowacki z siedzibą ul. Orna 82 85-356 Bydgoszcz, oferta nr 3 złożona przez ROLLSTICK-Toruń Sp z o.o. z siedzibą ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń, oferta nr 4 złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANIT-INŻ. Sp z o.o. z siedzibą Pawłówek 86-014 Sicienko oraz oferta nr 5 złożona przez Firmę Wielobranżową KADA-BIS Adam Kaniewski z siedzibą ul. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz Oferty nr 1, 3, 4 i 5 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferta nr 2 po dokonanym uzupełnieniu również zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 232 punkty, oferta nr 2 otrzymała 248 punktów, oferta nr 3 otrzymała 400 punktów, oferta nr 4 otrzymała 172 punkty i oferta nr 5 otrzymała 232 punkty. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3411-16/09
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 3 listopada 2009  09:00
wynik postępowania: Gmina Sicienko informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dotyczących Budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu zostało unieważnione. W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęło 10 ofert. Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust1. pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym informujemy, że na podstawie art.93 ust1. pkt.1 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

zakup i dostawę 1000 ton kamienia naturalnego MELAFIR

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3411-15/09
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 9 września 2009  09:00
wynik postępowania: Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 1000 ton kamienia naturalnego MELAFIR niezbędnego do remontu dróg wybrano ofertę złożoną przez Firmę DAMO Sp z o.o. z siedzibą ul. Małaszyce 2d/2e ; 99-400 Łowicz za kwotę 79.178,- brutto W postępowaniu złożonych zostały cztery oferty . Oferta nr 1 złożona przez PHU PRZEMTRANS Przemysław Wcisły z siedzibą ul. Warszawska 15, oferta nr 2 złożona przez DAMO Sp z o.o. z siedzibą ul. Małaszyce 2d/2e ; 99-400 Łowicz, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INCO Sp z o.o. z siedzibą Falęcin 12 ;86-221 Papowo Biskupie oraz oferta nr 4 złożona przez BOGMAR Sp z o.o. z siedzibą Ostromecko ul. Kasztanowa 9 ; 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Oferty nr 2 i 4 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. natomiast oferta nr 1 po dokonanym uzupełnieniu również zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. Oferta nr 3 zawierała w swej treści błędy. Wobec powyższego oferent, którzy złożył ofertę nr 3 otrzymał pisemne wezwanie do uzupełnienia złożonej przez siebie oferty. W wymaganym terminie tj. do 14.09.2009r do godz. 9.00 oferent nie dokonał stosownego uzupełnienia złożonej przez siebie oferty. Wobec powyższego komisja przetargowa dokonała odrzucenia oferty nr 3 , co jest zgodne z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 344 punkty, oferta nr 2 otrzymała 400 punktów, oferta nr 4 otrzymała 376 punktów.  

zamówienie na:

remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Wierzchucinek.

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 17 lipca 2009
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchucinek odcinek C-B o dł. 318,35 mb wybrano ofertę złożoną przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Jacek Olejnik z siedzibą Karnówko 39a ; 89-100 Nakło nad Notecią za kwotę 228.550,80 brutto W postępowaniu złożonych zostało dziewięć ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Jacek Olejnik z siedzibą Karnówko 39a; 89-100 Nakło nad Notecią, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe Waldemar Kowalski z siedzibą Podgórzyn 62; 88-400 Żnin, oferta nr 3 złożona przez firmę REN-TRANS Renata Jóźwicka z siedzibą ul. Budowlana 2 ; 85-874 Bydgoszcz, oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BATORY Obara Robert z siedzibą ul. Batorego 70a ; 87-100 Toruń, oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą ul. Transportowa 12; 89-500 Tuchola, oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamilla z siedzibą ul. Warmińskiego 5/1 ; 85-054 Bydgoszcz, oferta nr 7 złożona przez Firmę Wielobranżową KADA-BIS Kaniewski Adam z siedzibą ul. Wydmy 3 ; 85-188 Bydgoszcz, oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” S-ka z o.o. z siedzibą ul. Kcyńska 45; 89-200 Szubin oraz oferta nr 9 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. z siedzibą ul. Glinki 148; 85-861 Bydgoszcz Oferty nr 1, 5 ,6, 7 i 9 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty nr 2, 3, 4 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Komisja przetargowa w trakcie badania oferty nr 8 stwierdziła, iż oferta pomimo wezwania oferenta do jej uzupełnienia nie spełniała wszystkich warunków określonych w SIWZ - nie załączono aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy- Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2 oferta została odrzucona. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 400 punktów, oferta nr 2 otrzymała 380 punkty, oferta nr 3 otrzymała 360 punktów, oferta nr 4 otrzymała 272 punkty, oferta nr 5 otrzymała 380 punktów, oferta nr 6 otrzymała 320 punktów, oferta nr 7 otrzymała 308 punktów i oferta nr 9 otrzymała 220 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród ważnych ofert, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1528C Trzemiętowo-Sicienko od km 2+400 do km 2+695 w miejscowości Sicienko

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 14 lipca 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1528C od km 2+400 do km 2+695 w miejscowości Sicienko wybrano ofertę złożoną przez Firmę Wielobranżową KADA-BIS Kaniewski Adam z siedzibą ul. Wydmy 3 ; 85-188 Bydgoszcz za kwotę 103.474,01 brutto W postępowaniu złożonych zostało pięć ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Wielobranżową KADA-BIS Kaniewski Adam z siedzibą ul. Wydmy 3 ; 85-188 Bydgoszcz, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” S-ka z o.o. z siedzibą ul. Kcyńska 45; 89-200 Szubin, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamilla z siedzibą ul. Warmińskiego 5/1 ; 85-054 Bydgoszcz, oferta nr 4 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. z siedzibą ul. Glinki 148; 85-861 Bydgoszcz, oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą ul. Transportowa 12; 89-500 Tuchola . Oferty nr 1, 2, i 4 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty nr 3 i 5 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 400 punktów, oferta nr 2 otrzymała 392 punkty, oferta nr 3 otrzymała 360 punktów, oferta nr 4 otrzymała 288 punktów, oferta nr 5 otrzymała 388 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród ważnych ofert, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sicienko na 2009 rok

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 9 lipca 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2009r wybrano ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy z siedzibą ul. Bernardyńska 13; 85-950 Bydgoszcz za kwotę 448.646,67 brutto W postępowaniu złożonych zostały trzy oferty. Oferta nr 1 złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Chełmińska 28; 87-100 Toruń, oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy z siedzibą ul. Kołłątaja 8; 85-080 Bydgoszcz, oferta nr 3 złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy z siedzibą ul. Bernardyńska 13; 85-950 Bydgoszcz. Oferta nr 3 zawierała wszystkie wymagane i określone w SIWZ załączniki. Komisja przetargowa w trakcie badania oferty nr 1 stwierdziła, iż oferent nie załączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla wszystkich urzędujących członków organu zrządzającego. Brak jest stosownego dokumentu dla jednej z osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Banku. W związku z powyższym zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2 oferta została odrzucona. Komisja przetargowa w trakcie badania oferty nr 2 stwierdziła, iż oferent nie załączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla wszystkich urzędujących członków organu zrządzającego. Złożone uzupełnienie nie potwierdza spełnienia warunku na dzień w którym upłynął termin składania ofert. W związku z powyższym zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2 oferta została odrzucona. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 3 otrzymała 300 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród ważnych ofert, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Przebudowa budynku komunalnego w Sicienku ul. Sportowa 2, w celu uzyskania pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Sicienku

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 1 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku komunalnego w Sicienku ul. Sportowa 2, w celu uzyskania pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Sicienku wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD z siedzibą ul. Pelikanowa 22 ; 85-449 Bydgoszcz za kwotę 491.992,93 brutto W postępowaniu złożonych zostało pięć ofert. Oferta nr 1 złożona przez Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD z siedzibą ul. Pelikanowa 22; 85-449 Bydgoszcz, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HANZA Marek Cuske z siedziba ul. Średnia 44 85-506 Bydgoszcz, oferta nr 3 złożona przez firmę DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zduny 6 ; 85-055 Bydgoszcz, oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe UNIREMBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kołobrzeska 43 ; 85-704 Bydgoszcz oraz oferta nr 5 złożona przez Firmę Wielobranżową BERGO Rafał Księżak z siedzibą ul. Nakielska 221c ; 85-391 Bydgoszcz Oferty nr 1 i 4 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty nr 3 i 5 po dokonanym uzupełnieniu spełniały wszystkie wymagania formalne określone w § 6, 10 i 16 SIWZ . Komisja przetargowa w trakcie badania oferty nr 2 stwierdziła, iż oferent podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykluczenie następuje w oparciu o Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego załączoną do złożonej oferty. W związku z powyższym wykluczeniem stosownie do art. 24 ust.4 oraz zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 5 oferta została odrzucona Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 300 punktów, oferta nr 3 otrzymała 228 punktów, oferta nr 4 otrzymała 276 punktów , oferta nr 5 otrzymała 258 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród ważnych ofert , spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

remont drogi gminnej nr 50330C w Trzemiętowie.

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym remont drogi gminnej nr 50330C w miejscowości Trzemiętowo na odcinku od km 0+000 do km 0+079 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO z siedzibą ul. Transportowa 12 ; 89-500 Tuchola za kwotę 92.500,74 brutto W postępowaniu złożonych zostało sześć ofert. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Wielobranżową KADA-BIS Kaniewski Adam z siedzibą ul. Wydmy 3 ; 85-188 Bydgoszcz, oferta nr 2 złożona przez Firmę REN-TRANS Renata Jóźwicka z siedzibą ul. Budowlana 2 ; 85-874 Bydgoszcz, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamilla z siedzibą ul. Warmińskiego 5/1 ; 85-054 Bydgoszcz, oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARES Tadeusz Kiestrzyn z siedzibą ul. Z.Nałkowskiej 10 ; 89-100 Nakło n.Notecią, oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą ul. Transportowa 12; 89-500 Tuchola oraz oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” S-ka z o.o. z siedzibą ul. Kcyńska 45; 89-200 Szubin. Wszystkie złożone oferty po dokonanym uzupełnieniu zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 255 punktów, oferta nr 2 otrzymała 291 punktów, oferta nr 3 otrzymała 276 punktów, oferta nr 4 otrzymała 249 punktów, oferta nr 5 otrzymała 300 punktów, oferta nr 6 otrzymała 243 punkty. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na terenie działki nr ewidencyjny 98/2, położonej w miejscowości Trzemiętowo gm. Sicienko

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 8 kwietnia 2009  09:00
wynik postępowania: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego sportowego wraz z ogrodzeniem na terenie działki nr ewid. 98/2 w miejscowości Trzemiętowo wybrano ofertę złożoną przez firmę KASZUB Dariusz Kaszuba z siedzibą ul. Kolejowa 4; 83-307 Kiełpino za kwotę 284.671,58 brutto W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Oferta nr 1 złożona przez Firmę KASZUB Dariusz Kaszuba z siedzibą ul. Kolejowa 4; 83-307 Kiełpino, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST-BUD Kazimierz Kazik z siedzibą Radojewice 65 ; 88-101 oraz oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą ul. G.Zapolskiej 18 ; 89-600 Chojnice. Złożone oferty po dokonanym uzupełnieniu spełniały wszystkie wymagania formalne określone w § 6 i 10 SIWZ . Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 400 punktów, oferta nr 2 otrzymała 376 punktów, oferta nr 3 otrzymała 396 punktów . Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie gminy Sicienko – drogi gminne nr 50324C, 50335C i droga powiatowa 1909C.położonej w miejscowości Trzemiętowo gm. Sicienko

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 7 kwietnia 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych dróg bitumicznych położonych na terenie gminy Sicienko - drogi gminne nr 50335C i 50324C oraz droga powiatowa nr 1909C wybrano ofertę firmy SALDROG Sp z o.o. z siedzibą ul. Usługowa 11; 73-110 Stargard Szczeciński za cenę brutto 283.908,31 zł . W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 400 punktów.  

zamówienie na:

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 1 kwietnia 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Projektową SIEĆ I z siedzibą ul. Gdańska 54/6 ; 85-012 Bydgoszcz za cenę 63.440,- brutto W postępowaniu złożono cztery oferty . Oferta nr 1 złożona przez konsorcjum z składzie Urbs projekt s.c. Krzysztof Grzebyk i Konrad Janowski ul. Rydygiera 7 lok.40 ; 01-793 Warszawa i Stanisław Korpanty ul. 17 stycznia 13; 06-400 Ciechanów , oferta nr 2 złożona przez ITP Biuro Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp z o.o. ul. Ważki 2 ; 60-185 Skórzewo k/.Poznania, oferta nr 3 złożona przez BUDPLAN Sp z o.o. ul. Kickiego 26B/10 ; 04-390 Warszawa i oferta nr 4 złożona przez Pracownię Projektową SIEĆ I z siedzibą ul. Gdańska 54/6 ; 85-021 Bydgoszcz. Oferta nr 3 zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. natomiast oferty nr od 1, 2 i 4 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 212 punktów, oferta nr 2 otrzymała 348 punktów, oferta nr 3 otrzymała 324 punkty oraz oferta nr 4 otrzymała 400 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

zakup i dostawa 2000 ton kamienia naturalnego MELAFIR

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 31 marca 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 2000 ton kamienia naturalnego MELAFIR niezbędnego do remontu dróg wybrano ofertę złożoną przez firmę DAMO Sp z o.o. z siedzibą ul. Małaszyce 2d/2e ; 99-400 Łowicz za kwotę 156.160,- brutto W postępowaniu złożonych zostało sześć ofert . Oferta nr 1 złożona przez Śląskie Kruszywa Naturalne z siedzibą ul. Kościelna 1 ; 47-300 Krapkowice, oferta nr 2 złożona przez DAMO Sp z o.o. z siedzibą ul. Małaszyce 2d/2e ; 99-400 Łowicz, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLNIK Rolnik Grzegorz z siedzibą ul. Falzmanna 19/6 ; 51-128 Wrocław, oferta nr 4 złożona przez firmę RENTRANS Renata Jóźwicka z siedzibą ul. Budowlanych 2 ; 85-874 Bydgoszcz, oferta nr 5 złożona przez PHU PRZEMTRANS Przemysław Wcisły z siedzibą ul. Warszawska 155; 98-100 Łask oraz oferta nr 6 złożona przez BOGMAR Sp z o.o. z siedzibą Ostromecko ul. Kasztanowa 9 ; 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Oferty nr 4 i 5 zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. natomiast oferty nr od 1 i 2 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6 i 10 SIWZ załączniki. Oferty nr 3 i 6 zawierały w swej treści błędy. Wobec powyższego oferenci, którzy złożyli oferty nr 3 i 6 otrzymali pisemne wezwanie do uzupełnienia złożonych przez siebie ofert. W wymaganym terminie tj. do 06.04.2009r do godz. 9.00 oferenci nie dokonali stosownego uzupełnienia złożonych przez siebie ofert. Wobec powyższego komisja przetargowa dokonała odrzucenia ofert nr 3 i 6 , co jest zgodne z art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 392 punkty, oferta nr 2 otrzymała 400 punktów, oferta nr 4 otrzymała 356 punktów oraz oferta nr 5 otrzymała 288 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Budowę magistrali wodociągowej w Osówcu gm.Sicienko

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 3 marca 2009  09:00
wynik postępowania: Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miasta Bydgoszcz wybrano ofertę konsorcjum HYDROTERM-SOLO reprezentowane przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki zwanym dalej Liderem a utworzone przez Zygmunta Biernackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM z siedzibą w Bydgoszczy ul. Skalarowa 16/13 i Tomasza Koczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” z siedzibą w Tucholi ul. Transportowa 12 za cenę brutto 378.200,00 zł . W postępowaniu złożonych zostało dziewięć ofert. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Sanitarnych PRIS Grzegorz Kapturski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim ul. Kolejowa 3; 86-005 Białe Błota, oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PE-GAZ z siedzibą ul. Niezłomnych 1; 88-300 Mogilno, oferta nr 3 złożona przez WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nadrzeczna 24; 86-010 Koronowo, oferta nr 4 złożona została przez konsorcjum HYDROTERM-SOLO reprezentowane przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki zwanym dalej Liderem a utworzone przez Zygmunta Biernackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM z siedzibą w Bydgoszczy ul. Skalarowa 16/13 i Tomasza Koczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” z siedzibą w Tucholi ul. Transportowa 12 , oferta nr 5 złożona przez GAZBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Witebska 3; 85-759 Bydgoszcz, oferta nr 6 złożona przez Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał z siedzibą ul. Świecka 90; 89-500 Tuchola, oferta na 7 złożona przez ROLLSTICK-TORUŃ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wschodnia 34; 87-100 Toruń, oferta nr 8 złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANIT-INŻ. Sp. z o.o. z siedzibą Pawłówek k/Bydgoszczy; 86-014 Sicienko, oferta nr 9 złożona przez ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gdyńska 45; 61-016 Poznań. Oferta nr 9 zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty od 1 do 8 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 276 punktów, oferta nr 2 otrzymała 228 punktów, oferta nr 3 otrzymała 208 punktów, oferta nr 4 otrzymała 400 punktów, oferta nr 5 otrzymała 228 punktów, oferta nr 6 otrzymała 328 punktów, oferta nr 7 otrzymała 340 punktów, oferta nr 8 otrzymała 256 punktów, oferta nr 9 otrzymała 280 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo od km 11+403 do km 11+792 w miejscowości Sicienko

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 17 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo od km 11+403 do km 11+792 w miejscowości Sicienko wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUMAK Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kcyńska 45; 89-200 Szubin na łączną kwotę 139.568,00 brutto. W postępowaniu złożonych zostało dwanaście ofert. Oferta nr 1 złożona przez Januszewski – Bruk Mirosław Januszewski z siedzibą 89-414 Jastrzębiec 12a, oferta nr 2 złożona przez EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski z siedzibą ul. Tow. Jaszczurczego 12 ; 86-300 Grudziądz, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą ul. Tranzytowa 12; 89-500 Tuchola, oferta nr 4 złożona przez TRADE COMPANY DELTA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 3 ; 86-300 Grudziądz, oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamila Smolińska z siedzibą ul. Warmińskiego 5/1 ; 85-054 Bydgoszcz, oferta nr 6 złożona przez Firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z siedzibą ul. Młyńska 3c; 89-100 Nakło, oferta nt 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek z siedzibą ul. G. Zapolskiej 18; 89-600 Chojnice, oferta nr 8 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Glinki 148; 85-861 Bydgoszcz, oferta nr 9 złożona przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą ul. Miedzyńska 6; 85-373 Bydgoszcz, oferta nr 10 złożona przez Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z siedzibą ul. Kormoranów 154 ; 85-432 Bydgoszcz, oferta nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUMAK Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kcyńska 45 89-200 Szubin, oferta nr 12 złożona przez POL-DRÓG Sp. z o.o. Nakło nad Notecią z siedzibą ul. Młyńska 5 ; 89-100 Nakło. Oferta nr 12 zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty nr od 1 do 11 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 232 punkty, oferta nr 2 otrzymała 308 punktów, oferta nr 3 otrzymała 396 punktów, oferta nr 4 otrzymała 320 punktów. oferta nr 5 otrzymała 300 punktów, oferta nr 6 otrzymała 348 punktów, oferta nr 7 otrzymała 308 punktów, oferta nr 8 otrzymała 224 punkty oferta nr 9 otrzymała 388 punktów, oferta nr 10 otrzymała 348 punktów, oferta nr 11 otrzymała 400 punktów i oferta nr 12 otrzymała 340 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów .  

zamówienie na:

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie gminy Sicienko techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem oraz przy użyciu betonu asfaltowego i recyklera

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 16 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych dróg bitumicznych położonych na terenie gminy Sicienko techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem oraz przy użyciu betonu asfaltowego i recyklera wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Roman Pilarski z siedzibą ul. Pocztowa 3/9; 89-100 Nakło na łączną kwotę 100.796,40 brutto. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Oferta nr 1 złożona przez POL-DRÓG Nakło nad Notecią Sp. z o.o. z siedzibą ul. Młyńska 5 ; 89-100 Nakło i oferta nr 2 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Roman Pilarski z siedzibą ul. Pocztowa 3/9; 89-100 Nakło Oferta nr 1 zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferta nr 2 po dokonanym uzupełnieniu również zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 380 punktów, oferta nr 2 otrzymała 400 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz-Jezioro Słupowskie na odcinku od km 0+000 do km 1+200

zamawiający: Gmina Sicienko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust8.ustawy
termin składania ofert: 12 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 050321c Gliszcz-Jezioro Słupowskie na odcinku 0+000 – 1+200 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa EL-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. T.Kościuszki 27 na łączną kwotę 620.922,90 brutto. W postępowaniu złożone zostały cztery oferty. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. T.Kościuszki 27, oferta nr 2 złożona przez POL-DRÓG Nakło nad Notecią z siedziba ul. Młyńska 5 ; 89-100 Nakło, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. z siedzibą Kobylarnia 8 ; 86-061 Brzoza, oferta nr 4 złożona przez PUH REDON Andrzej Trudziński z siedzibą ul. Karnowska 3 ; 89-100 Nakło Oferta nr 2 zawierała wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki, natomiast oferty nr 1 ,3 i 4 po dokonanym uzupełnieniu również zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 400 punktów, oferta nr 2 otrzymała 392 punkty, oferta nr 3 otrzymała 344 punkty, oferta nr 4 otrzymała 304 punkty. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w Sicienku

zamawiający: Gmina Sicioenko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 26 stycznia 2009  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Sicienko informuje, że w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w ramach zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 w Sicienku wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WIMEX z siedzibą ul. Albatrosowa 11 85-436 Bydgoszcz za cenę brutto 36.600,- zł . W postępowaniu złożone zostały cztery oferty. Oferta nr 1 złożona przez firmę Termoprojekt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janickiego 20B ; 60-542 Poznań, oferta nr 2 złożona przez Pracownię Architektoniczną Zbigniew Mike z siedzibą ul. Mickiewicza 130B/U1 71-147 Szczecin, oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIMEX z siedzibą ul. Albatrosowa 11 85-436 Bydgoszcz oferta nr 4 złożona przez Pracownię Architektoniczną ARUS z siedzibą ul. Pestalozziego 15 85-095 Bydgoszcz Oferty nr 1 ,3 i 4 po dokonanym uzupełnieniu zawierały wszystkie wymagane i określone w § 6, 10 i 16 SIWZ załączniki. Oferta nr 2, nie zawierała następujących dokumentów: - aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - wymóg załączenia tego dokumentu został określony w § 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - podpisanego projektu umowy wymóg załączenia tego dokumentu został określony w § 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ponadto załączone do oferty kserokopie nie posiadały daty stwierdzenia zgodności z oryginałem – wymóg ten został określony w § 6 SIWZ. Oferta ta pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie została uzupełniona. Wobec powyższego oferta nr 2, w oparciu o art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień została odrzucona. Punktacja ofert za jedyne kryterium jakim była cena przedstawiała się następująco: oferta nr 1 otrzymała 300 punktów, oferta nr 3 otrzymała 400 punktów, oferta nr 4 otrzymała 188 punktów. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę, spełniała wszystkie wymagania formalne i otrzymała największą liczbę punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij