Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

26.01.2012-Zawiadomienie wyznaczające siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego,
rejestr zmian informacji

przeniesiono do katalogu 2012
Data: 2013-12-31 14:30:49
Autor: Magdalena Kieras
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »