Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

20.11.2018r.- Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie- dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej dz. 256/11 Dąbrówka Nowa
rejestr zmian informacji

dodano obwieszczenie o oczywistej omyłce pisarskiej
Data: 2018-12-17 11:17:25
Autor: Magdalena Kieras
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »