Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Zakup, dostarczenie i montaż we wskazane miejsce elementów siłowni zewnętrznej w Osówcu dz. nr ewid. 51/1 – etap II
rejestr zmian informacji

wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty
Data: 2020-11-10 08:36:17
Autor: Anna Kuczawska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »