Uchwała nr XVI/87/07Rady Gminy Sicienkoz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz,U Nr 175, poz. 1457i z 2006 roku Dz.U. Nr 17,poz.128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 zm.: z 2005 roku Dz.U. Nr 143, poz.1199; z 2006 roku Dz.U. Nr 191, poz. 1412; Dz.U. Nr 245 poz. 1775, Dz.U. Nr 249, poz. 1825; z 2007 roku Dz.U. Nr 109, poz. 747) art. 6 ust 12 f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 143, poz.1199; z 2006 roku Dz.U. Nr 220, poz. 1601; Dz.U. Nr 225, poz. 1635; Dz.U Nr 245 poz. 1775; Dz.U. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. Nr 251poz. 1847), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 zm: Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 roku Dz.U. Nr 143, poz. 1199, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. Nr 179 poz. 1484, z 2006 roku Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Dz.U. Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 zm: Dz.U. Nr 85, poz. 727, Dz.U. Nr 86, poz. 733, Dz.U. Nr 143, poz. 1199; z 2006 roku Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 217, poz. 159, Dz.U. Nr 225, poz. 1635: z 2007 roku Dz.U. Nr 105, poz. 721, Dz.U. Nr 120, poz. 818)

Uchwała nr XVI/87/07
Rady Gminy Sicienko
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz,U Nr 175, poz. 1457i z 2006 roku Dz.U. Nr 17,poz.128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 zm.: z 2005 roku Dz.U. Nr 143, poz.1199; z 2006 roku Dz.U. Nr 191, poz. 1412; Dz.U. Nr 245 poz. 1775, Dz.U. Nr 249, poz. 1825; z 2007 roku Dz.U. Nr 109, poz. 747) art. 6 ust 12 f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 143, poz.1199; z 2006 roku Dz.U. Nr 220, poz. 1601; Dz.U. Nr 225, poz. 1635; Dz.U Nr 245 poz. 1775; Dz.U. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. Nr 251poz. 1847), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 zm: Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 roku Dz.U. Nr 143, poz. 1199, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. Nr 179 poz. 1484, z 2006 roku Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Dz.U. Nr 249, poz. 1825) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 zm: Dz.U. Nr 85, poz. 727, Dz.U. Nr 86, poz. 733, Dz.U. Nr 143, poz. 1199; z 2006 roku Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 217, poz. 159, Dz.U. Nr 225, poz. 1635: z 2007 roku Dz.U. Nr 105, poz. 721, Dz.U. Nr 120, poz. 818)


Uchwała nr XVI/87/07 (329kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (10 grudnia 2007, 15:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1835