Uchwała nr XVIII/99/08Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 stycznia 2008w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, póz. 558; Dz.U. Nr 113, póz. 984; Dz.U. Nr 153, póz. 1271; Dz.U. Nr 214, póz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, póz. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, póz. 1055; Dz.U. Nr 116, póz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974 ); art. 165, 165 a, 166,,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póz. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póz. 319; Dz.U. Nr 104, póz. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)

Uchwała nr XVIII/99/08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 stycznia 2008


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, póz. 558; Dz.U. Nr 113, póz. 984; Dz.U. Nr 153, póz. 1271; Dz.U. Nr 214, póz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, póz. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, póz. 1055; Dz.U. Nr 116, póz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974 ); art. 165, 165 a, 166,,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póz. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póz. 319; Dz.U. Nr 104, póz. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)


Uchwała nr XVIII/99/08

Część I (1997kB) pdf
Część II (1853kB) pdf
Część III (1862kB) pdf
Część IV (1510kB) pdf
Część V (1864kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (1 lutego 2008, 14:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227