Uchwała nr XXII/132/08Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 maja 2008w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku" oraz uchwalenia jej statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 42 poz. 1591, ze zm.; Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr.214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr.162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) i art. 9, 11, 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004 r.: Nr 11, poz. 96, Dz.U. Nr 261, poz. 2598, Dz.U. z 2005 r.: Nr 131, poz. 1091, Dz.U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1,2,3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz.1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)

Uchwała nr XXII/132/08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 maja 2008


w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku" oraz uchwalenia jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 42 poz. 1591, ze zm.; Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr.214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr.162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) i art. 9, 11, 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004 r.: Nr 11, poz. 96, Dz.U. Nr 261, poz. 2598, Dz.U. z 2005 r.: Nr 131, poz. 1091, Dz.U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1,2,3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz.1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)


Uchwała Nr XXII/132/08 (559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (3 czerwca 2008, 10:11:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2021