Uchwała nr XXVII/161/08Rady Gminy Sicienkoz dnia 3 grudnia 2008Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717;Dz.U.Nr!62,poz. 1568 ;z2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z2005roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111 ); art. 165,166,,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1112)

Uchwała nr XXVII/161/08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 3 grudnia 2008


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717;Dz.U.Nr!62,poz. 1568 ;z2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z2005roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111 ); art. 165,166,,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1112)


Uchwała nr XXVII/161/08 (2847kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (15 grudnia 2008, 13:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948