Uchwała nr XXIX/181/09Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 stycznia 2009Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458); art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U Nr 45, poz. 319, Dz.U. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. Nr 187, poz. 1381, Dz.U. Nr 249, poz. 1832; z 2007 Dz.U. Nr 88, poz.587, Dz.U. Nr 115, poz. 791, Dz.U. Nr 140, poz. 984, Dz.U. Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. Nr 209, poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370)

Uchwała nr XXIX/181/09
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 stycznia 2009


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458); art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U Nr 45, poz. 319, Dz.U. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. Nr 187, poz. 1381, Dz.U. Nr 249, poz. 1832; z 2007 Dz.U. Nr 88, poz.587, Dz.U. Nr 115, poz. 791, Dz.U. Nr 140, poz. 984, Dz.U. Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. Nr 209, poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370)


Uchwała nr XXIX/181/09 (1816kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (11 lutego 2009, 12:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176