Uchwała nr XXX/191/09Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 lutego 2009Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441; nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, . Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 180, poz. 1112 Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)

Uchwała nr XXX/191/09
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 lutego 2009


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441; nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, . Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 180, poz. 1112 Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)


Uchwała nr XXX/191/09 (2251kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Rudniak (5 marca 2009, 12:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1168