Uchwała nr XXXVI/230/09Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 września 2009Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420) oraz art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm.: z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nrl70,poz. 1217,Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1270, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504, Nr 79, poz. 666)

Uchwała nr XXXVI/230/09
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 września 2009


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420) oraz art. 165,166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm.: z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nrl70,poz. 1217,Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1270, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504, Nr 79, poz. 666)


Uchwała nr XXXVI/230/09 (2819kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Sakowska (10 września 2009, 12:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061