Uchwała nr XXXIX/261/09Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2009Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9d. pkt 9i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23. poz.220. Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr214. poz. 1806. 7 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162. poz. 1568. z 2004 roku Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441. Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128. Nr 181. poz. 1337. z 2007 roku Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420) oraz art. 165.166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104, zm.: z 2005 roku Nr 169. poz. 1420, z 2006 roku Nr 45. poz, 319. Nr 104. poz. 708, Nr 170, poz. 1217. Nr 170. poz. 1218. Nr 187. poz. 1381. Nr 249. poz. 1832. z 2007 roku Nr 82, poz. 560. Nr 88, poz.587. Nr 115. poz. 791. Nr 140, poz. 984, z 2008roku Nr 180. poz. 1112. Nr 209. poz. 1317. Nr 216. poz. 1270,Nr 227poz. 1505. z2009r. Nr 19. poz. 100. Nr 72. poz. 619. Nr 62. poz. 504. Nr 79, poz. 666)

Uchwała nr XXXIX/261/09
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2009


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9d. pkt 9i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23. poz.220. Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. Nr214. poz. 1806. 7 2003 roku Nr 80, poz.717. Nr 162. poz. 1568. z 2004 roku Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441. Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128. Nr 181. poz. 1337. z 2007 roku Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420) oraz art. 165.166,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104, zm.: z 2005 roku Nr 169. poz. 1420, z 2006 roku Nr 45. poz, 319. Nr 104. poz. 708, Nr 170, poz. 1217. Nr 170. poz. 1218. Nr 187. poz. 1381. Nr 249. poz. 1832. z 2007 roku Nr 82, poz. 560. Nr 88, poz.587. Nr 115. poz. 791. Nr 140, poz. 984, z 2008roku Nr 180. poz. 1112. Nr 209. poz. 1317. Nr 216. poz. 1270,Nr 227poz. 1505. z2009r. Nr 19. poz. 100. Nr 72. poz. 619. Nr 62. poz. 504. Nr 79, poz. 666)


Uchwała nr XXXIX/261/09 (1018kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Sakowska (10 grudnia 2009, 10:14:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997