Uchwała nr XLI/276/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 stycznia 2010w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 167, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241

Uchwała nr XLI/276/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 stycznia 2010


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 167, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241


Uchwała Nr XLI/276/10 (359kB) pdf
XLI/276/10 - załączniki (498kB) excel
XLI/276/10 - uzasadnienie (195kB) pdf

Uchwała nr 18/D/2010 (157kB) pdf Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Sicienko na 2010 rok

metryczka


Opublikował: Magdalena Kluska (3 lutego 2010, 08:26:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kluska (23 lutego 2010, 08:36:54)
Zmieniono: dodano Uchwałę Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1240