Uchwała nr XLVII/333/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2010w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulgNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.l, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz. 146) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146) uchwala się,

Uchwała nr XLVII/333/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2010


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.l, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz. 146) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146) uchwala się,


Uchwała nr XLVII/333/10 (476kB) pdf


Jednolity identyfikator aktu - zobacz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 133 poz.1695 z dnia 2010-09-20

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (8 lipca 2010, 10:45:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (22 września 2010, 08:28:33)
Zmieniono: dodano informację i link o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1701