Uchwała nr XLVII/335/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2010w sprawie : określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146) oraz art. 234, art.235 ust.4, art.236 ust.5 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146 ) uchwala się

Uchwała nr XLVII/335/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2010


w sprawie : określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146) oraz art. 234, art.235 ust.4, art.236 ust.5 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146 ) uchwala się


Uchwała nr XLVII/335/10 (519kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (8 lipca 2010, 11:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1862