Uchwała nr XLVII/338/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2010w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości KruszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1242 z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146/ Rada Gminy uchwala

Uchwała nr XLVII/338/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2010


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1242 z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146/ Rada Gminy uchwala


Uchwała nr XLVII/338/10 (255kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 129 poz. 1659 z dnia 2010-08-16

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (8 lipca 2010, 11:50:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (18 sierpnia 2010, 09:30:16)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160