Uchwała nr XLVIII/343/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 sierpnia 2010w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy SicienkoNa podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się

Uchwała nr XLVIII/343/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2010


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się


Uchwała nr XLVIII/343/10 (351kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 143 poz. 1793 z dnia 2010-09-08

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (30 sierpnia 2010, 14:11:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (14 września 2010, 10:15:35)
Zmieniono: dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1610