Uchwała nr XLIX/353/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 października 2010zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność uchwala się

Uchwała nr XLIX/353/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr l, poz. l, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność uchwala się


Uchwała nr XLIX/353/10 (394kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 181 poz.2378 z dnia 2010-11-29

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 listopada 2010, 12:03:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (1 grudnia 2010, 10:37:34)
Zmieniono: dodano informacje o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1176