Uchwała nr XLIX/362/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 października 2010w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146. Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz, 2008, z 2006 roku Nr 144, poz. 1042, z 2008 roku Nr 223, poz. 1464, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 287/ uchwala się,

Uchwała nr XLIX/362/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146. Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz, 2008, z 2006 roku Nr 144, poz. 1042, z 2008 roku Nr 223, poz. 1464, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 287/ uchwala się,


Uchwała nr XLIX/362/10 (1262kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 181 poz.2384 z dnia 2010-11-29

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 listopada 2010, 12:55:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (1 grudnia 2010, 10:26:01)
Zmieniono: dodano informacje o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1443