Uchwała nr XLIX/368/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 października 2010w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 64/15 w SicienkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. l w związku z art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D/. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Rada Gminy uchwala

Uchwała nr XLIX/368/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 64/15 w Sicienku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. l w związku z art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D/. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Rada Gminy uchwala


Uchwała nr XLIX/368/10 (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 listopada 2010, 13:20:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092