Uchwała nr XLIX/369/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 października 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka NowaNa podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się

Uchwała nr XLIX/369/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się


Uchwała nr XLIX/369/10 (483kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 209 poz. 2900 z dnia 2010-12-22

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 listopada 2010, 13:22:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (24 marca 2011, 12:12:46)
Zmieniono: dodano informacje o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786