Uchwała nr L/390/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 5 listopada 2010w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem, zapleczem, warsztatem i przyległym terenem na okres dłuższy niż 3 lata.Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010r., Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D.z. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala

Uchwała nr L/390/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem, zapleczem, warsztatem i przyległym terenem na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010r., Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D.z. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala


Uchwała nr L/390/10 (390kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (9 listopada 2010, 12:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630