Uchwała nr L/391/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 5 listopada 2010w sprawie rozwiązania spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo — Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się

Uchwała nr L/391/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie rozwiązania spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo — Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się


Uchwała nr L/391/10 (537kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (9 listopada 2010, 12:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782