Uchwała nr I/3/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 10 grudnia 2010w sprawie: określenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy SicienkoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr l 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 19 ust.2 Statutu Gminy Sicienko przyjętego uchwałą Nr XXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 07.12.2005 roku (Dz.Urz. Woj. Kuj.Pom Nr 5, poz. 56 z dnia 20.01.2006r.) uchwala się

Uchwała nr I/3/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie: określenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy Sicienko

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr l 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 19 ust.2 Statutu Gminy Sicienko przyjętego uchwałą Nr XXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 07.12.2005 roku (Dz.Urz. Woj. Kuj.Pom Nr 5, poz. 56 z dnia 20.01.2006r.) uchwala się


Uchwała I/3/10 (334kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (17 grudnia 2010, 12:12:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1938