Uchwała nr II/9/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 14 grudnia 2010Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz,U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z2006roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nrl73,poz. 1218, z2008roku Nrl80,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nrl57,poz. 1241, z2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706) uchwala się

Uchwała nr II/9/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 14 grudnia 2010


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz,U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z2006roku Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z2007roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nrl73,poz. 1218, z2008roku Nrl80,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nrl57,poz. 1241, z2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706) uchwala się


Uchwała II/9/10 (1285kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (17 grudnia 2010, 13:07:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2815