Uchwała nr III/11/10Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 grudnia 2010w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 roku Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 263 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się

Uchwała nr III/11/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 roku Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.l42, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 263 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się


Uchwała III/11/10 (523kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2011, 13:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736